UWAGA: ze względu na znaczny wzrost kursów walut, ceny podane na naszej stronie należy powiększyć o 6%.

UWAGA: ze względu na znaczny wzrost kursów walut, ceny podane na naszej stronie należy powiększyć o 6%.

UWAGA: ze względu na znaczny wzrost kursów walut, ceny podane na naszej stronie należy powiększyć o 6%.

UWAGA: ze względu na znaczny wzrost kursów walut, ceny podane na naszej stronie należy powiększyć o 6%.

UWAGA: ze względu na znaczny wzrost kursów walut, ceny podane na naszej stronie należy powiększyć o 6%.


Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. SolarInfoLogger

Inteligentny rejestrator.

 • Obsługuje do 60 falowników
 • Zdalne sterowanie mocą czynną i bierną
 • Komunikacja Modbus-TCP z iSolarCloud i systemami monitorowania innych dostawców
 • Izolacja portów do 3kV
 • Odczyt danych, aktualizacja oprogramowania - zdalnie lub przez USB.

Cena brutto: 1.900,00 zł. w tym recykling 0,11 zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. LTE

Nielimitowany internet radiowy LTE - do 150 Mb/s.

 • brak limitów pobranych danych
 • maksymalna prędkość pobierania - 150 Mb/s
 • umowa na 24 miesiące
 • abonament: 55,00 zł/m-c lub 65,00 zł/m-c.
 • dopłata do abonamentu za stały adres IP: 1,23 zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny280TP BLKm

Aktualna oferta na moduły polikrystaliczne pokazana jest pod tym linkiem →.. 

Producent: REC. Moduł polikrystaliczny wykonany w technologii PERC* i TwinPeak**, oramowany.

Rama 38 mm czarna, podkład biały. Odporny na sól i amoniak, PID-Free. Liniowy spadek wydajności.

Pnom 295 Wp
Ump / Uoc  32,3 / 39,0 V
Imp / Isc 9,14 / 9,65 A
η 17,7%
 

Cena brutto: 592,00 zł. (2,00 zł/Wp) 599,00 zł,bez kosztów transportu, w cenie recykling = 5,04 zł.

Gratis: polska

...

Wycofany z oferty. SL2 G2

Producent: Solibro. Moduł CIGS*, nieoramowany.

Cały czarny. Nie występują mikropęknięcia. Praca przy częściowym zacienieniu. Liniowy spadek wydajności. Znacznie wyższa wydajność modułu CIGS w stosunku do krzemowego rano i po południu oraz przy zachmurzeniu.

Wymagane uziemienie bieguna (-) generatora PV poprzez zestaw uziemiający. Współpraca tylko z falownikami transformatorowymi.

Dobrze pracuje w podwyższonych temperaturach co sprawia że w praktyce jest o ok. 10% bardziej

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny.  Tigo TS4 R

Optymalizator Tigo TS4-R-O.

TS4-R-O optymalizuje pracę każdego z modułów PV poprawiając parametry łańcucha PV w przypadku zacienienia lub niedopasowania modułów.

W TS4-R-O zaimplementowano funkcję bezpieczeństwa która działa gdy optymalizator połączony jest z Cloud Connect lub Cloud Connect Advanced. Funkcja uruchamiana jest automatycznie lub ręcznie - po uaktywnieniu napięcie i natężenie prądu każdego modułu spada do 0.

Ręczne sterowanie funkcją

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalnyS79 BIPV

Aktualna oferta na moduły monokrystaliczne pokazana jest pod tym linkiem →.. 

Producent: aleo solar. Moduł monokrystaliczny wykonany w technologii PERC-CELCO* i LHS**, oramowany.

Rama czarna - do wmontowania w dach, podkład czarny. Odporny na sól i amoniak. PID-Free. Liniowy spadek wydajności. Spadek wydajności przy zmianie nasłonecznienia z 1000 W/m2 do 200 W/m2 (STC) <2%.

Moduły dwukrotnie przechodzą test EL (elektroluminescencyjny) i są badane w

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. B Box2 5nd

Aktualna oferta na baterie BYD pokazana jest pod tym linkiem →

Pojemnośćużytkowa:2,45 kWh, napięcie znamionowe: 51,2 V.

Zwiększenie pojemności przez dołożenie akumulatorów B-Plus 2.5. Możliwość połączenia równoległego do 8 zestawów B-Box = 80 kWh.

Bateria może pracować w instalacjach Off-Grid i On-Grid.

Współpracuje z zewnętrznymi kontrolerami ładowania, falownikami:

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. MalyKontrolerm

Solar 120Wp, Uakum=12V, śledzenie punktu MPPT.

Średnia ilość energii jaką można uzyskać z tego kontrolera: 0,08kWh/dobę1).

Kontroler współpracuje z modułem fotowoltaicznym SoloSol 150 CS.

Cena brutto: 730,00 zł. w tym recykling 0,43 zł. Dopłata za kompensację temperatury: 220,00 zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny NepBdm300x2m

Mikrofalownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 0,5kW

Beztransformatorowy, , IP66/IP67. Współpracuje z dwoma modułami polikrystalicznymi lub monokrystalicznymi o mocy max. 2 x 330Wp.

W układzie trójfazowym ilość mikrofalowników należy potroić. Komunikacja przez linię zasilającą - PLC.

Uwaga: Mikrofalownik(i - do 255 sztuk) nie pracuje bez bramy komunikacyjnej BDG-256.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Cena brutto:

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny.

1-fazowy transformatorowy falownik akumulatorowy o mocy 3kW.

Do nowych instalacji oraz już pracujących. Działa w trybie Off-Grid. W trybie on-grid optymalizuje zużycie energii na własne potrzeby. Współpracuje z akumulatorami 48V. Si6 8hm
Znamionowa moc ładowanie/rozładowanie DC: 2,1kW / 2,4kW, IP54.

...

NA003mJesteś w archiwum - materiał archiwalny.

 • Zabezpiecza sieć publiczną przed elektrownią fotowoltaiczną, wiatrową, wodną, kogeneracyjną...
 • Zabezpiecza elektrownię przed siecią publiczną

NA003 monitoruje sieć nN zgodnie z wybranym programowo standardem sieci (PN-EN 50438) spośród 11 + 1 wolny. Mierzy napięcia i częstotliwość, i w razie odchyłki od dopuszczalnych wartości wyłączy elektrownię.

 • NA003 można stosować zastępczo gdy na falownik brakuje certyfikatu 50438
 • Na żądanie operatora sieci można
...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. SmartLoggerm

Inteligentny rejestrator.

 • Obsługuje do 80 falowników
 • Do 30 urządzeń na 1 linii RS485
 • Automatyczne wykrywanie urządzeń i przypisywanie adresów RS485
 • Zdalne sterowanie mocą czynną i bierną
 • Komunikacja z NetEco (portalem Huawei) przez MODBUS-TCP
 • Komunikacja z systemami monitoringu stron trzecich zgodnie z IEC60870-5-104
 • Odczyt danych, aktualizacja oprogramowania - wbudowany serwer www lub USB.

Cena brutto: 1.730,00 zł. w tym recykling 0,15 zł, Nie

...

Jesteś w archiwum - produkt wycofany z oferty. DfElectric1km

Prąd znamionowy: 3ADC.

Do aplikacji fotowoltaicznych do 1kV.

Wymiary: 10 x 38mm.

Montowany w podstawach bezpiecznikowych.

Cena brutto: 21,10 zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny EnphaseM215m

Mikrofalownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 0,215kW

Transformatorowy (HF), IP67. Współpracuje tylko z 60-komórkowymi modułami polikrystalicznymi i monokrystalicznymi. Warystorowe zabezpieczenie przepięciowe na DC. W układzie trójfazowym ilość mikrofalowników należy potroić.

Uwaga: Mikrofalownik(i) nie pracuje bez bramy Envoy.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, polska gwarancja.

Cena brutto: 490,00zł. 595,00 zł. Upusty dla

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. Blueplanet20-46m

Falownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 3,0kW

Beztransformatorowy, IP54, 1xMPPT. Zintegrowany serwer www. Warystory na DC i AC. Współpracuje z modułami polikrystalicznymi i monokrystalicznymi. Monitoruje parametry jednej lub trzech faz. Regulacja cos φ, zdalne zarządzanie mocą falownika.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Cena brutto: 4.250,00 zł. w tym recykling 4,21 zł, 4.370,00 zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny  Galvolm

Falownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 1,5kW.

Transformatorowy, 1xMPPT, IP55, wbudowany serwer www.

Port WiFi, współpraca z modułami cienkowarstwowymi, również z wymagającymi uziemienie bieguna "-" lub "+", polikrystalicznymi i monokrystalicznymi. Regulacja cos φ, zdalne zarządzanie mocą falownika.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, polska gwarancja.

Cena brutto: 4.320,00 zł. w tym recykling 4,59 zł, 4.580,00 zł .

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny KacoBlueplanetFlexl

Mikrofalownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: -,--kW

Nowa rewolucyjna koncepcja mikrofalowników. Blueplanet Flex współpracuje z siecią przez Blueplanet Flexgate. W układzie trójfazowym ilość mikrofalowników należy potroić.

Przeznaczony na rynek USA.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, polska gwarancja.

Cena brutto: Mikrofalownik: --,- zł, Flexgate: --,--zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. MFI025m

Mikrofalownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 0,25kW

Transformatorowy, IP65. Współpracuje z modułami polikrystalicznymi 72-komórkowymi i monokrystalicznymi 60-komórkowymi. W układzie trójfazowym ilość mikrofalowników należy potroić.

Uwaga: Mikrofalownik(i) nie pracuje bez bramy eGate.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, polska gwarancja.

Cena brutto: 750,00 zł. Brama eGate: 1.690,00 zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny.

Twoje dane zarchiwizują się automatycznie gdy będziesz wyłączać komputer / komputery. 

Oferowany archiwizator jest bezobsługowy, pracuje w sieci ( w przypadku braku sieci możemy ją tanio wykonać)

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. StecaGrid3600

Falownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 3kW.

Beztransformatorowy, IP51 (wyświetlacz IP21), 1xMPPT.

Łatwo integrowalny z innymi źródłami napięcia stałego.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Cena brutto: 4.010,00 zł.

Upusty dla instalatorów.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. SolarMax4200S

Falownik 1-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 1,98kW.

Beztransformatorowy, IP54, 1xMPPT, warystorowe zabezpieczenia przepięciowe na DC i AC, zdalny monitoring przez dodatkowy  MaxWeb. W sieci trójfazowej należy połączyć trzy współpracujące falowniki.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, polska gwarancja.

Cena brutto: 2.720,00zł.

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. thk100

Moc znamionowa: 100W

Współpracuje z akumulatorami 12V i kontrolerem ładowania WSH 0.3-0.15/12.

Oś pozioma, łożyska tradycyjne.

Cena brutto: 1.990,00 zł.

OtDcF2

Wycofany z oferty.

Znamionowy prąd roboczy: 16ADC, napięcie znamionowe: 660VDC. IP20, montowany na szynie lub płycie.

Charakterystyka DC 21-B, 2-polowy. Producent: ABB

Cena brutto: 98,80 zł.

Eur4M

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny..

4-modułowa, 1-rzędowa. IP65 - wodo i pyłoszczelna. Znamionowy prąd roboczy: 125ADC, napięcie znamionowe: 1500VDC, odporna na promieniowanie UV i wstrząsy do 6 dżuli, obudowa niepalna. Osprzęt o głębokościach 53, 68 i 75mm. Do montażu na płycie/konstrukcji.

Producent: ABB

Cena brutto: 66,00 zł. (cena skrzynki bez wyposażenia).

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. HSPA

Nielimitowany internet radiowy HSPA - do 42 Mb/s.

 • limit pobierania danych - 80 GB
 • maksymalna prędkość pobierania - 42 Mb/s
 • umowa na 12 miesięcy
 • abonament: 39,00 zł/m-c lub 49,00 zł/m-c.
 • dopłata do abonamentu za stały adres IP: 12,30 zł.

TS4 R O DUOJesteś w archiwum - materiał archiwalny..

TS4-R-O-DUO obsługuje DWA połączone szeregowo moduły PV o łącznej mocy do 700 Wp.

Optymalizuje pracę modułów, poprawiając parametry łańcucha PV w przypadku zacienienia lub niedopasowania modułów.

Do prawidłowego działania Tigo TS4 nie jest potrzebna komunikacja. W łańcuchu można połączyć moduły wyposażone w Tigo oraz moduły bez Tigo. Dzięki technologii PIV (przewidywanie krzywej IV modułu na podstawie danych historycznych) optymalizator dobierze impedancję

...

Wycofany z oferty. SL2 G2

Producent: Solibro. Moduł CIGS*, nieoramowany.

Cały czarny. Nie występują mikropęknięcia. Praca przy częściowym zacienieniu. Liniowy spadek wydajności. Znacznie wyższa wydajność modułu CIGS w stosunku do krzemowego rano i po południu oraz przy zachmurzeniu.

Wymagane uziemienie bieguna (-) generatora PV poprzez zestaw uziemiający. Współpraca tylko z falownikami transformatorowymi.

Dobrze pracuje w podwyższonych temperaturach co sprawia że w praktyce jest o ok. 10% bardziej

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalnyS79 BIPV

Aktualna oferta na moduły monokrystaliczne pokazana jest pod tym linkiem →.. 

Producent: aleo solar. Moduł monokrystaliczny wykonany w technologii PERC-CELCO* i LHS**, oramowany.

Rama czarna - do wmontowania w dach, podkład czarny. Odporny na sól i amoniak. PID-Free. Liniowy spadek wydajności. Spadek wydajności przy zmianie nasłonecznienia z 1000 W/m2 do 200 W/m2 (STC) <2%.

Moduły dwukrotnie przechodzą test EL (elektroluminescencyjny) i są badane w

...

Jesteś w archiwum - materiał archiwalny. MalyKontrolerm

Solar 240Wp, Uakum=12V, śledzenie punktu MPPT.

Średnia ilość energii jaką można uzyskać z tego kontrolera: 0,6kWh/dobę1).

Kontroler współpracuje z modułem fotowoltaicznym aleo solar S25.240.

Cena brutto: 860,00 zł. w tym recykling 0,43 zł. Dopłata za kompensację temperatury: 220,00 zł.

Jesteś w archiwum - produkt wycofany z oferty.EvDualQuickChargerm

Producent: Delta.

Ładowarka DC, 2-stanowiskowa o mocy 50kW.

IP-55, sprawność 94%. Przewody 4m.

Pnom 50kW  
Złącze CHAdeMO Samochody: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Pegout, Citroen  
Złącze CCS IEC Samochody: BMW, Volkswagen  
Typ ładowarki DC  
η 94%  
Cena brutto: e-mail.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację powyższego.

Rozumiem