Liczniki

 • Sunny Home Manager 2.0

  HomeManager2Podstawowe funkcje:

  • Sunny Home Manager 2.0 to Sunny Home Manager i licznik energii (SMA Energy Meter) w jednym
  • monitoruje przepływy energii w domu i efektywnie zarządza odbiornikami oraz źródłami PV
  • jest urządzeniem samouczącym się - określa profil zużycia energii, monitoruje lokalnie lub zdalnie przez Sunny Portal podłączony falownik(i), produkcję energii, stan gniazdek a także można zdalnie programować urządzenie
  • załącza i wyłącza przez Bluetooth gniazda do których podłączono urządzenia domowe
  • współpracuje z domowym magazynem energii
  • umożliwia zablokowanie oddawania energii do sieci

  Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

  Cena netto (bez VAT=23%): 2.300,81 zł. 3.670,00 zł, w tym recykling 0,27 zł.

 • Solar-Log™ Utility Meter (255385)

  Dwukierunkowy 3-fazowylicznik energii - pomiary na nN i SN. UtilityMeterm

  Komunikacja: RS485/Mod-Bus. Współpracuje z Solar-Log™ 1000 i Solar-Log™ 2000.

  Zastosowania - pomiary w sieciach niskiego i średniego napięcia poprzez przekładniki SN/100V, I/5A.::

  • Kontrola mocy biernej w funkcji napięcia Q(U)
  • Kontrola mocy biernej w punkcie przyłączenia do sieci
  • Rejestrowanie zmierzonych wartości w celu reagowania na sygnały wysyłane przez operatora sieci
  • Licznik główny pobór / oddanie

  Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

  Cena netto (bez VAT=23%): 3.162,60 zł. 3.090,00 zł, w tym recykling = 0,27 zł.

 • SMA Energy Meter

  EnergyMeterm2Dwukierunkowy, 3-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 3x63A, komunikacja przez Ethernet/Speedwire. Montowany na szynie.

  Po zastosowaniu przekładników prądowych może rejestrować prądy >63A.

  Mierzy energię oddawaną do sieci i pobieraną. Zmierzone wartości przekazuje kablem Ethernet np. do Sunny Home Manager lub do Sunny Island.

  Cena netto (bez VAT=23%): 1.252,03 zł. w tym recykling 0,27 zł.

 • Przekładnik prądowy Solar-Log™ PRO380-CT 500A, kl. 1

  Przekładnik prądowy 500A/5A. PRO380 CT przek pom

  Współpracuje z licznikiem Solar-Log™ Pro380-Mod-CT.

  • maksymalny rozmiar szynoprzewodu: 30mm x 10mm
  • maksymalna średnica przewodu: 26mm
  • przekładnik niekalibrowany
  • symbol produktu: 256067

  Cena netto (bez VAT=23%): 105,69 zł. 150,00 zł, w tym recykling = 0,23 zł.

 • Przekładnik prądowy Solar-Log™ PRO380-CT 250A, kl. 1

  Przekładnik prądowy 250A/5A. PRO380 CT przek pom

  Współpracuje z licznikiem Solar-Log™ Pro380-Mod-CT.

  • maksymalny rozmiar szynoprzewodu: 30mm x 10mm
  • maksymalna średnica przewodu: 26mm
  • przekładnik niekalibrowany
  • symbol produktu: 256068

  Cena netto (bez VAT=23%): 105,69 zł. 150,00 zł, w tym recykling = 0,23 zł.

 • Przekładnik prądowy Solar-Log™ PRO380-CT 100A, kl. 1

  Przekładnik prądowy 100A/5A. PRO380 CT przek pom

  Współpracuje z licznikiem Solar-Log™ Pro380-Mod-CT.

  • maksymalny rozmiar szynoprzewodu: 30mm x 10mm
  • maksymalna średnica przewodu: 26mm
  • przekładnik niekalibrowany
  • symbol produktu: 256069

  Cena netto (bez VAT=23%): 105,69 zł. 150,00 zł, w tym recykling = 0,23 zł.

 • Licznik energii Solar-Log™ PRO380-Mod-CT

  Dwukierunkowy 3-fazowy licznik energii. Pro380Mod CT

  Pomiar przez przekładniki prądowe xxx/5A. Komunikacja: RS485/Mod-Bus lub S0. Licznik współpracuje z każdym typem Solar-Log™-a.

  Zastosowania:

  • Rejestracja energii pobieranej na własne potrzeby - licznik główny lub podlicznik - RS485 lub S0
  • Pomiar energii wytworzonej przez falownik(i) - RS485 lub S0
  • Licznik pobór / oddanie
  • Licznik pobór / oddanie w polu baterii akumulatorów

  Może służyć jako urządzenie rozliczeniowe. Zgodnie z dyrektywą MID (Dziennik Urzędowy UE Nr L135 z 30 kwietnia 2004r.) licznik nie wymaga legalizacji.

  Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

  Cena netto (bez VAT=23%): 951,22 zł. 1.240,00 zł, w tym recykling = 0,26 zł.

 • Licznik energii Solar-Log™ PRO380-Mod

  Dwukierunkowy 3-fazowy licznik energii. Pro380Modm

  Pomiar bezpośredni do 100A. Komunikacja: RS485/Mod-Bus lub S0. Licznik współpracuje z każdym typem Solar-Log™-a.

  Zastosowania:

  • Rejestracja energii pobieranej na własne potrzeby - licznik główny lub podlicznik - RS485 lub S0
  • Pomiar energii wytworzonej przez falownik(i) - RS485 lub S0
  • Licznik pobór / oddanie
  • Licznik pobór / oddanie w polu baterii akumulatorów

  Może służyć jako urządzenie rozliczeniowe. Zgodnie z dyrektywą MID (Dziennik Urzędowy UE Nr L135 z 30 kwietnia 2004r.) licznik nie wymaga legalizacji.

  Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

  Cena netto (bez VAT=23%): 658,54 zł. 840,00 zł, w tym recykling = 0,30 zł.

 • Licznik energii Noark Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T (107300)

  Dwukierunkowy 3-fazowy licznik energii. ex9ems 3p4m

  Pomiar przez przekładniki prądowe 1-995A/1A lub 5A. Komunikacja: RS485/Mod-Bus lub S0. Złącze podczerwieni.

  Zastosowania:

  • Rejestracja energii pobieranej na własne potrzeby - licznik główny lub podlicznik - RS485 lub S0
  • Pomiar energii wytworzonej przez falownik(i) - RS485 lub S0
  • Licznik pobór / oddanie
  • Licznik pobór / oddanie w polu baterii akumulatorów

  Może służyć jako urządzenie rozliczeniowe. Zgodnie z dyrektywą MID (Dziennik Urzędowy UE Nr L135 z 30 kwietnia 2004r.) licznik nie wymaga legalizacji.

  Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

  Cena netto (bez VAT=23%): 485,12 zł. 590,00 zł.

 • Licznik energii Noark Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T (107297)

  Dwukierunkowy 3-fazowy licznik energii. ex9ems 3p4m

  Pomiar bezpośredni do 100A. Komunikacja: RS485/Mod-Bus lub S0. Złącze podczerwieni.

  Zastosowania:

  • Rejestracja energii pobieranej na własne potrzeby - licznik główny lub podlicznik - RS485 lub S0
  • Pomiar energii wytworzonej przez falownik(i) - RS485 lub S0
  • Licznik pobór / oddanie
  • Licznik pobór / oddanie w polu baterii akumulatorów

  Może służyć jako urządzenie rozliczeniowe. Zgodnie z dyrektywą MID (Dziennik Urzędowy UE Nr L135 z 30 kwietnia 2004r.) licznik nie wymaga legalizacji.

  Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

  Cena netto (bez VAT=23%): 452,93 zł. 551,00 zł.

 • Licznik ABB B23/B24 Steel, 3-fazowy

  B23 B24

  Licznik 3-fazowy +N lub bez N, pomiar bezpośredni - B23 do 65AAC, półpośredni - B24 z przekładnikami prądowymi >65AAC / ≤6AAC. Napięcie znamionowe: 230/400VAC. Dokładność: B (klasa 1). Zdalny odczyt: wyjście impulsowe programowalne - 0–999999 imp/kWh lub 0–999999 imp/MWh; długość impulsu od 10ms do 990 ms.

  Odczyt danych przez optyczne wyjście impulsowe lub opcjonalnie kablowo - RS485 / Modbus RTU, M-Bus.

  Cena netto (bez VAT=23%): 1.170,73 zł.

  Różnice wersji:
  - B23: pomiar bezpośredni do 65A; B24: pomiar półpośredni - z przekładnikami prądowymi >65A / ≤6A, opcja - przekładniki napięciowe
  - wersja Silver: Class 0,5 S or Class 1, Tariffs, Fixed I/O, Resettable registers, Import/export of energy, Active energy, Reactive energy, Pulse output/alarm
  - wersja Bronze: Import/export of energy, Active energy, Reactive energy, Class 1, Pulse output/alarm
  - wersja Steel: Active energy, Class 1, Pulse output/alarm
 • Kostal Energy Meter Seria P (10541550)

  3-fazowy 2-kierunkowy pomiar bezpośredni, 3x100A. Kostal Energy Meter Seria P (10541550)

  • Współpracuje z falownikami Kostal PIKO IQ / PLENTICORE plus / PLENTICORE BI
  • Wstępnie skonfigurowany, współpracuje tylko z jednym falownikiem
  • Mierzy moc czynną, bierną, pozorną, natężenia prądu i współczynnik mocy każdej fazy
  • Porty: RS-485 / Modbus RTU
  • Kontrola stanu baterii akumulatorów
  • Montowany na szynie.

  Cena netto (bez VAT=23%): 821,14 zł. 1.260,00 zł, w tym recykling 0,27 zł.

 • GoodWe Smart Meter GM3000

  G1000Smart
  3-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 1x120A. Pomiar poprzez przekładniki prądowe 120A/40mA. Przekładniki dostarczane w zestawie.

  Maksymalna zewnętrzna średnica przewodów prądowych - 16mm.

  Nie wymaga konfigurowania, jest gotowy do współpracy z falownikami GoodWe.

  Cena netto (bez VAT=23%): 577,24 zł. 820,00 zł z przekładnikami, w tym recykling 0,36 zł.

 • GoodWe Smart Meter GM1000

  G1000Smart
  1-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 1x120A. Pomiar poprzez przekładnik prądowy 120A/40mA. Przekładnik dostarczany w zestawie.

  Maksymalna zewnętrzna średnica przewodu prądowego - 16mm.

  Nie wymaga konfigurowania, jest gotowy do współpracy z falownikami GoodWe.

  Cena netto (bez VAT=23%): 414,63 zł. 580,00 zł z przekładnikami, w tym recykling 0,23 zł.

 • Fronius Smart Meter TS 65A-3

  Fronius Smart Meter TS 65A-3
  Dwukierunkowy, 3-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 3x65A, komunikacja przez Modbus RTU, montowany na szynie - szerokość 3S.

  Idealny do aplikacji z falownikami: GEN24, Symo Hybrid, Symo, Primo, Eco wyposażonymi w kartę DataManager 2.0.

  Nie wymaga konfigurowania, jest gotowy do współpracy z falownikami Fronius. Dotykowy wyświetlacz.

  Cena netto (bez VAT=23%): 691,06 zł. 930,00 zł, w tym recykling 0,24 zł.

 • Fronius Smart Meter TS 5kA-3

  Fronius Smart Meter TS 5kA-3
  Dwukierunkowy, 3-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 3x5000A, komunikacja przez Modbus RTU, montowany na szynie - szerokość 3S.

  Idealny do aplikacji z falownikami: GEN24, Symo Hybrid, Symo, Primo, Eco wyposażonymi w kartę DataManager 2.0.

  Nie wymaga konfigurowania, jest gotowy do współpracy z falownikami Fronius. Dotykowy wyświetlacz.

  Cena netto (bez VAT=23%): 764,23 zł. 930,00 zł, w tym recykling 0,19 zł.

 • Fronius Smart Meter TS 100A-1

  Fronius Smart Meter TS 100A-1
  Dwukierunkowy, 1-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 1x100A, komunikacja przez Modbus RTU, montowany na szynie - szerokość 2S.

  Idealny do aplikacji z falownikami: GEN24, Symo Hybrid, Symo, Primo, Eco wyposażonymi w kartę DataManager 2.0.

  Nie wymaga konfigurowania, jest gotowy do współpracy z falownikami Fronius. Dotykowy wyświetlacz.

  Cena netto (bez VAT=23%): 308,94 zł. w tym recykling 0,19 zł.

 • Fronius Smart Meter IP

  Fronius Smart Meter IP
  Dwukierunkowy, 3-fazowy licznik energii.

  Prąd maksymalny 5kA, komunikacja przez RS485, Ethernet, WiFi (Modbus RTU / Modbus TCP), montowany na szynie - szerokość 3S.

  Idealny do aplikacji z falownikami: GEN24, Symo, Symo Hybrid, Primo, Eco.

  Cena netto (bez VAT=23%): --,-- zł. w tym recykling 0,12 zł.

 • Akcesoria do falowników

  Sungrow

  Fronius On-Grid

  Fronius hybryda

  SMA On-Grid

  SMA Off-Grid

  Kaco

  FIMER

  Huawei

  Kostal

  REFUsol