Małe turbiny wiatrowe

Małe systemy wytwarzające energię z wiatru generują zazwyczaj tyle mocy, aby zapewnić roczne zapotrzebowanie na energię domku 1-rodzinnego, gospodarstwa rolnego lub małej firmy. Nadmiar energii może zostać sprzedany do ZE poprawiając jednocześnie parametry linii niskiego napięcia.

W oferowanym generatorze zastosowano dwa wirniki - Savoniusa i Darrieusa. Dzięki temu wiatr wiejący z każdego kierunku wytwarza z dużą sprawnością potężny moment obrotowy przekazywany do generatora elektrycznego. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką wydajność, długi okres użytkowania, trwałość i absolutne minimum konserwacji.

Turbiny są wykonane z wysokiej jakości trwałych materiałów (stal nierdzewna lub aluminium, w zależności od miejsca użytkowania), produkują energię elektryczną przez wiele lat. Zapewniają moc w szerokim zakresie prędkości wiatru w najtrudniejszych środowiskach fizycznych. Dzięki swojej pionowej osi mają bardzo mały wpływ na środowisko, pracują bezgłośnie, nie powodują obrażeń u ptaków ani ludzi.

Dzięki temu mogą być montowane w obszarach zabudowanych, przestrzeniach publicznych, parkach, rezerwaty przyrody i na budynkach.

Działanie turbiny jest niezależne od kierunku wiatru. Turbina startuje przy małych prędkościach wiatru. Działa zarówno samodzielnie jak i w połączeniu z siecią zakładu energetycznego. Turbina może być zainstalowana na dachu, gruncie lub na stalowej wieży której wysokość zależy od przeszkód terenowych.

Turbiny mogą być połączone równolegle z innymi, tworząc mini farmę wiatrową.

Wzór i zastosowane rozwiązania techniczne zostały opatentowane.

Znajomość czynników lokalnych winna wpływać na precyzyjne wyznaczenie miejsca budowy elektrowni wiatrowej. Poprawnie zlokalizowana turbina może wykorzystać wiatry lokalne, np. płynące doliną masy zimnego powietrza. Umieszczenie turbiny na wyniosłości pozwoli z kolei na lepsze wykorzystanie wiatru wiejącego wyżej. Oddalenie elektrowni wiatrowej od krawędzi lasu, zabudowań i innych przeszkód terenowych wpłynie na uniknięcie „cienia wiatrowego” i szorstkości terenu powodującej spadek prędkości wiatru.
Czynniki lokalne mogą decydować o opłacalności inwestycji. Szczegółowe obserwacje i pomiary pozwalają zidentyfikować miejsca z odpowiednimi warunkami nawet na obszarach potencjalnie nie nadających się do rozwoju energetyki wiatrowej. Dlatego konieczne jest badanie lokalnych warunków wiatrowych i to w miejscu przewidywanej inwestycji.

Wstępnie lokalizację można wskazać w oparciu o doświadczenie mieszkańców i obserwacje terenowe dokonane przez doświadczonych specjalistów.

MAPA WIATRÓW

 mapa wiatrow m

 

Strefa Opis strefy
Energia wiatru na wys. 10m
kWh/m2/rok
 I bardzo korzystna >1000 
 II korzystna  750 - 1000
 III dość korzystna  500 - 750
 IV niekorzystna  250 - 500
 V bardzo niekorzystna  <250
 VI szczytowe partie gór,
tereny wyłączone