Przykładowa MEW

Jako przykład dla potencjalnych inwestorów podaję naszą "wczesną"  realizację malutkiej elektrowni o mocy zainstalowanej = 15 kW.

Parametry rzeczki: średni przepływ Q=0,6 m3/s, wysokość piętrzenia H=2,6 m. Budowla piętrząca to poniemiecki jaz klapowy.

Turbina lewarowa MT-5 z generatorem zostały podwieszone nad rzeką na dwuteownikach 300 mm. Rura ssąca była podtrzymywana linami stalowymi - to nasze autorskie rozwiązanie.

Mew01

Przyłącze nN 0,4 kV wykonano kablem wyprowadzonym na słup w pobliżu. Stary drewniany słup wymieniono na nowy żelbetowy. Zamontowano układ pomiarowy półpośredni, liczniki energii czynnej i biernej osobno na pobór i oddanie.

Moc oddawana do sieci ZE była w granicach 10 kW - występował tu dość duży pobór energii biernej (wysokie opłaty za przekroczenie tg φ). Dlatego zamontowano kondensator dla skompensowania energii biernej i opłaty za przekroczenie zmniejszyły się do 0.

W trakcie projektowania elektrowni nikt nie zauważył że w dolnym biegu rzeczki bobry wykonały sobie tamę co spowodowało podniesienie poziomu dolnej wody. Po kilku miesiącach od uruchomienia MEW ekipa która wykonywała konserwację rzeki rozebrała tamę bobrową. Poziom dolnej wody opadł o ok. 0,5 m a koniec naszej rury ssącej wynurzył się. Musieliśmy przedłużać rurę...

Mew02

Około 1 km w górę rzeki znajduje się jezioro o powierzchni 50 ha które zapewniało potrzebną ilość wody dla pracy elektrowni. Jednak koryto rzeki po stronie górnej wody nie było od wieków czyszczone i było tak zamulone że woda po załączeniu się turbiny nie napływała w dostatecznej ilości.

Widok był dość ponury, w korycie nie było wody, było widać błoto. Woda przestała się przelewać przez klapę jazu (patrz zdjęcia) odsłaniając mocno przerdzewiałą konstrukcję.

Inwestycję zrealizowano w urokliwej miejscowości o wysokich walorach turystycznych, 200 m od siedziby Urzędu Gminy.

Wójt początkowo był bardzo pozytywnie nastawiony do tej inwestycji, później zmienił zdanie.....

W międzyczasie pojawiły się opłaty za gospodarcze korzystanie z rzeki, następnie uruchomiono wielki program budowy przepławek dla ryb.

Do wykonania przepławki zobowiązany jest użytkownik piętrzenia na własny koszt, ale może wystąpić o zwrot nakładów (100%) do odpowiedniego funduszu. Wartość inwestycji w przepławkę to kilkaset tysięcy zł.

Do prawidłowego funkcjonowania przepławki potrzeba 0,6 m3/s wody, czyli cała woda z naszej rzeki musi iść na przepławkę.

Elektrownia została zdemontowana w ciągu 1 dnia.

Uwagi:

  • małe elektrownie wodne należy budować na/przy istniejących piętrzeniach rzek
  • minimalna moc MEW która da dochód inwestorowi to 50 kW
  • jeżeli uruchamiasz MEW a nie ma tam jeszcze przepławki dla ryb to dofinansowanie do przepławki nie przysługuje
  • na rynku jest bardzo duży wybór typów turbin, nowych i po remoncie.

Laik ma duży problem w rozeznaniu się w temacie budowy MEW.

  • pamiętaj o obszarach Natura 2000! Prawie na pewno Twoja inwestycja źle wpłynie na zamieszkałego w pobliżu żuczka lub motylka, zaburzając jego życie erotyczne i będziesz musiał szukać innego miejsca na swoją MEW.
  • gdziekolwiek wbijesz szpadel w ziemię tam na 90% będzie stanowisko archeologiczne.
  • jest wiele źródeł finansowania takich inwestycji. Dotacje, kredyty, leasingi.
  • świetny opis jak przygotować się do realizacji inwestycji jest tu (pobierz >>) autor: Maciej Noskowiak, Management & Consulting Group Sp. z o. o.
  • za każdą wyprodukowaną kWh dostaniesz z ZE 0,155 zł (w 2009r) oraz ok 0,20...0,24 zł za sprzedaż świadectw pochodzenia.

    

Przydatne linki

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny