Falownik 3-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 6,0 kVA. SH5 10RT

Beztransformatorowy,  IP65, 2xMPPT, możliwość podłączenia baterii akumulatorów

Współpracuje z wysokonapięciowymi bateriami litowo jonowymi największych producentów, jak:

Zabezpieczenie przepięciowe typu II na DC i AC. Czas przełączenia w tryb awaryjny <20 ms.

Monitorowane wejścia DC, czujnik prądu upływu, wyjście cyfrowe pozwalające na sterownie pompą ciepła. Możliwość równoległego łączenia falowników z zachowaniem pełnej komunikacji.

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Cena netto (bez VAT=23%): 6.804,88 zł, 9.850,00 zł z licznikiem, w tym recykling 21,59 zł.

ZapytajZamow v072

 

Dane techniczne 

Opis Wartość 
DC Maksymalne napięcie wejściowe VOC 1100VDC 
Zakres napięć MPPT 200 - 1000VDC
Zakres napięć MPPT przy mocy znamionowej 250 - 850VDC
Znamionowe napięcie wejściowe 600VDC
Rozpoczęcie pracy 250VDC
Maksymalny prąd wejściowy DC 25ADC (12,5ADC PV1 + 12,5ADC PV2)
Maksymalny prąd zwarcia 32ADC (16ADC PV1 + 16ADC PV2)
Maksymalna moc modułów PV 8,0kWp
Liczba par zacisków wejściowych 2xMC4 - PV / 1xSunclix - bateria
Liczba MPPT  2
Rozłącznik DC    tak
BAT Typ baterii  Litowo jonowe
Zakres napięć 150 - 600VDC
Prąd maksymalny ładowanie/rozładowanie 25A/25A
Moc maksymalna ładowanie/rozładowanie 8,0kW/8,0kW
AC Moc maksymalna 6,0kVA
Moc znamionowa w trybie awaryjnym 6,0kW/6,0kVA
Moc maksymalna w trybie awaryjnym 7,2kW/7,2kVA / 5 min
Prąd znamionowy 8,7A
Prąd maksymalny IACmax 10,0A
THD Iwy    <3%
Znamionowe napięcie wyjściowe dla mocy max 230VAC/400VAC (zależy od wybranego kodu sieci)
Częstotliwość znamionowa 50Hz 
Układ sieciowy 3-fazowy, 5-przewodowy 
Separacja galwaniczna nie, falownik beztransformatorowy
Odłączenie biegunów po stronie AC Monitorowanie sieci
Wykrywanie doziemienia tak, na DC
cos φ regulowany od -0,8 do +0,8
Przełączenie na zasilanie z baterii <20ms
Pobór własny w czasie nocy b.d.
INNE Chłodzenie konwekcyjne
Porty zewnętrzne
RS485, WiFi, Ethernet, 1xwyjście cyfrowe, 4xwejście cyfrowe
Wyświetlacz diody LED, opcja wyświetlacz LCD
Certyfikaty
IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2,IEC / EN 61000-3-11, IEC / EN 61000-3-
12, EN 62477-1, VDE0126-1-1 / 4105, CEI 0-21, AS 4777.2, EN50438
Stopień ochrony obudowy IP-65
Wymiary 480 x 540 x 170mm
Waga 25kg
Temperatura pracy  -25ºC do +60ºC (redukcja mocy >45ºC)
Dopuszczalna wilgotność względna 0 - 100% bez kondensacji
Sprawność maksymalna 98,2%
Sprawność EU 97,5%

 

Falownik współpracuje np. z modułami PV o mocy 390 Wp w liczbie 16 sztuk.

Na życzenie pomożemy dobrać inne moduły. Potrzebne są napięcia, prądy i współczynniki temperaturowe.

Zalecane przekroje przewodów DC

Przekrój przewodu w zależności od odległości moduły falownik, przy założeniu że nie jest stosowana skrzynka zbiorcza, każdy z dwóch łańcuchów modułów jest bezpośrednio połączony z falownikiem.

Przekrój przewodu wynika z wartości napięcia łańcucha modułów PV oraz przenoszonej mocy. Dobierając przekroje należy stosować się do wyliczeń zawartych w projekcie instalacji.

  • do 33 m - 4mm2
  • do 50 m - 6mm2
  • do 84 m - 10mm2

Kalkulacja wykonana przy założeniu że przewody mogą pracować w temperaturze 70°C i spadek napięcia DC nie przekracza 1%.

Wybór przewodów pod tym linkiem.

Złącza

SH5 10RTzl

Schemat blokowy

SH5 10RTblok

Przykład zastosowania

SHxxxRT prz

W tym przykładzie dwa falowniki hybrydowe Sungrow pracują równolegle w układzie Master/Slave. Po zaniku napięcia w sieci, stycznik przełączy wybrane odbiorniki z zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne.

Gdy system jest podłączony do sieci, falownik Master zbiera informacje z inteligentnego licznika energii i falownika Slave oraz zarządza energią, w tym:

  • Reguluje moc oddawaną do sieci
  • Zarządza ładowaniem / rozładowywaniem baterii akumulatorów
  • Steruje mocą maksymalną

Istniejący system PV można doposażyć w falownik hybrydowy Sungrow SHxx z baterią akumulatorów.

Komunikacja

Komunikacja między falownikami i na zewnątrz może być zrealizowana przez WiFi lub RS485 z wykorzystaniem:

  • Smart Logger → protokół MODBUS-TCP na Ethernet i MODBUS-RTU na RS485, obsługuje do 80 falowników, 6 portów RS485, do 30 urządzeń na 1 magistrali, serwer www, Bluetooth, USB.

Jak dobrać moduły PV do falownika

Obowiązują dwie zasady:

  • Nie może zostać przekroczone napięcie maksymalne 1100VDC przy otwartym obwodzie, nawet w temperaturach ujemnych. Niezbędne jest ustalenie, jaka najniższa temperatura kiedykolwiek wystąpiła na danym terenie i do tej temperatury przeliczyć napięcie VOC modułów. Napięcie modułu który w standardowych warunkach 25°C daje 12V, w temperaturze -10°C wzrasta o około 2,8V czyli do 14,8V.

  • Nie można przekraczać prądu 25ADC na wejście.

Gwarancja

5 lat.

Uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone, ponieważ sposób postępowania w przypadku wystąpienia wad ukrytych, usterek, awarii, został dokładnie opisany w warunkach gwarancji. Gwarantem jest producent, urządzenia posiadają numery seryjne i są rejestrowane w systemie producenta. Demontaż urządzenia bez zgody producenta zazwyczaj oznacza unieważnienie gwarancji (czytaj warunki gwarancji, najnowszą wersję można pobrać ze strony producenta).
Każdy transport jest ubezpieczony. W razie wystąpienia istotnych uszkodzeń powstałych w transporcie, zostanie wysłany nowy produkt. W przypadku uszkodzeń drobnych, niemających wpływu na obsługę i pracę sprzętu, może zostać obniżona cena. Dokładny opis postępowania przy odbiorze przesyłki dostarczamy e-mailem wraz z informacją o terminie dostawy

 ZapytajZamow v072

 

Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.