Jesteś w archiwum - materiał archiwalny.  Si6 8hm

Aktualna oferta na falowniki pokazana jest pod linkami: falowniki On-Grid → / falowniki hybrydowe → / falowniki Off-Grid →... 

1-fazowy transformatorowy falownik akumulatorowy o mocy 3kW.

Do nowych instalacji oraz już pracujących. Działa w trybie Off-Grid. W trybie on-grid optymalizuje zużycie energii na własne potrzeby. Współpracuje z akumulatorami 48V.

Znamionowa moc ładowanie/rozładowanie DC: 2,1kW / 2,4kW, IP54.

  • Współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi, kwasowymi, słonowodnymi, BYD, LG RESU3.3, LG RESU6.5, LG RESU10, Mercedes-Benz, Sony i innymi dopuszczonymi przez SMA o napięciu znamionowym 48V i pojemnościach od 100Ah do 10000Ah
  • Automatyczne ładowanie do pełna, ładowanie wyrównawcze
  • Praca w instalacjach do 13kW
  • Komunikacja opcjonalnie: Ethernet / Speedwire, RS485

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Cena brutto: 8.570,00zł. 9.970,00 zł, bez SRC-20.

Dane techniczne 

Opis Wartość 
BAT Znamionowe napięcie baterii 48VDC
Zakres napięć baterii 41VDC - 63VDC
Znamionowy prąd ładowanie/rozładowanie
45ADC / 51ADC
Maksymalny prąd ładowania 51ADC
Współpraca z akumulatorami Litowo-jonowymi, FLA, VLRA - zatwierdzonymi przez SMA od 100Ah do 10000Ah
AC      Wyjście AC1 - odbiorniki, sieć wydzielona
Moc znamionowa PACnom 2,3kW w temp. 25ºC, cos φ = 1, U znam, f znam
Moc maksymalna PACmax 3,0kW - 30min, 3,5kW - 5min, 4,5kW - 1min, 5,5kW - 3s
Maksymalna moc falownika PV w trybie off-grid 4,6kW
Prąd znamionowy / maksymalny IACmax 10A / 60A
THD Iwy    <4,5%
cos φ -1 - +1
Częstotliwość znamionowa / zakres
50Hz / 45 - 55Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe / zakres
230VAC; 202 - 253VAC
Układ sieciowy 1-fazowy, 3-przewodowy
Separacja galwaniczna tak, falownik transformatorowy
     Wejście AC2 - źródło PV, sieć publiczna nN, Multiclaster-Box
Moc maksymalna PACmax 11,5kW
Prąd maksymalny IACmax 50A
Częstotliwość znamionowa / zakres 50Hz / 40 - 70Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe / zakres 230VAC; 172,5 - 264,5VAC
INNE Chłodzenie wymuszone - SMA OptiCool
Porty zewnętrzne
2 x złącza kart komunikacyjnych, 9 x złącza komunikacyjne i sterujące
Wyświetlacz diody LED, zewnętrzny wyświetlacz SRC-20
Zapotrzebowanie na moc - czuwanie / noc <18W bez SRC-20, <19W z SRC-20 / <7W
Stopień ochrony obudowy IP-54
Wymiary   612 x 467 x 242mm
Waga falownika 44kg
Praca w temperaturze otoczenia -25 do +60ºC
Dopuszczalna wilgotność względna  100% bez kondensacji
Sprawność maksymalna 95,3%
Sprawność europejska 94,0%
 

Złącza

Si6 8hzlacza

(1) Kabel AC-1 - odbiorniki, falowniki Sunny Boy lub praca w trybie przełączania automatycznego (z Automatic Transfer Switch) (2) Sterowanie Automatic Transfer Switch (3) Kabel AC-2 - sieć nN, agregat prądotwórczy lub w trybie zwiększania zużycia energii na własne potrzeby lub w trybie przełączania automatycznego (z Automatic Transfer Switch) (4) Przewody + / - do baterii akumulatorów (5) Relay 1 - autostart agregatu prądotwórczego, sterowanie czasowe urządzeniami zewnętrznymi, wentylatorem akumulatorów, pompą elektrolitu (6) Czujnik temperatury baterii akumulatorów (Bat Tmp, tylko do akum. ołowiowych), czujnik prądu baterii (Bat Cur) (7) Relay 2 - przekaźnik wykorzystywany w konfiguracji z Multiclaster-Box (8) BatVtg, DigIn - sygnał zrzutu obciążenia gdy bateria jest nadmiernie rozładowana (9) Kontrola i sterowanie w konfiguracji z Multiclaster-Box (10) Kabel Ethernet (Speedwire) - opcja (11) Komunikacja z SRC-20, RJ45 (12) Komunikacja z baterią Li-Ion lub gniazdo Slave w połączeniu w Klaster RJ45 (13) Gniazdo Master w połączeniu w Klaster

Aplikacja 1-fazowa - przykład 

SIaplik1 faz

  • Falownik Sunny Island musi być podłączony do tej fazy na której pracuje falownik fotowoltaiczny
  • Wszystkie urządzenia komunikujące się przez Speedwire muszą być podłączone do tego samego routera
  • Sunny Home Manager współpracuje tylko z falownikami fotowoltaicznymi
  • W instalacji można wykorzystać np. gniazda sterowane radiowo, które w zależności od dostępnej mocy w systemie na podstawie prognoz pogody i automatycznie tworzonego profilu zużycia energii, załączą określone urządzenia

Elektrownia fotowoltaiczna

Gdy system pracuje w trybie off-grid moc falownika(-ów) fotowoltaicznego nie może być większa od łącznej mocy falowników Sunny Island. Maksymalne moce elektrowni PV w odniesieniu do 1 falownika SI: 4,6kW / SI3.0M-11, 4,6kW / SI4.4M-11, 9,2kW / SI6.0H-11, 12kW / SI8.0H-11.

Poziom mocy czynnej elektrowni PV w systemie wyspowym jest regulowany w zależności od częstotliwości. Jeżeli w systemie będą pracowały falowniki PV innych producentów, muszą mieć możliwość regulacji mocy wyjściowej w funkcji częstotliwości.

Sunny Home Manager

Sunny Home Manager tylko z falownikami fotowoltaicznymi, nie współpracuje z falownikami wiatrowymi ani kogeneracyjnymi. 

Sunny Remote Control

Sunny Remote Control (SRC-20) umożliwia programowanie i wizualizację pracy maksymalnie 3 falowników Sunny Island. Odległość SRC-20 od falowników nie może przekroczyć 20m.

SMA Energy Meter

Licznik energii SMA Energy Meter jest niezbędny tylko w instalacjach gdzie falownik Sunny Island służy do optymalizacji zużycia energii na własne potrzeby. Licznik mierzy energię pobieraną i oddawaną do sieci.

Przełącznik sieć / wyspa

W razie awarii publicznej sieci niskiego napięcia, przełącznik sieć / wyspa odłącza wszystkie źródła zasilania na około 5 .. 7 sekund po czym przechodzi w tryb wyspowy i zasila energią czynną i bierną domowe odbiorniki korzystając z baterii akumulatorów oraz innych źródeł, np. z elektrowni PV.

Po powrocie zasilania sieciowego, system wyspowy synchronizuje się z siecią a bateria akumulatorów wykorzystywana jest do optymalizacji zużycia energii na własne potrzeby. 

W przełączniku sieć / wyspa stosowany jest rozłącznik sieciowy dostępny w dwóch wariantach wykonania: rozłącza wszystkie bieguny oraz przewód N lub przewód N pozostaje podłączony. W zależności od układu domowej sieci nN, po odłączeniu zasilania zewnętrznego może być niezbędne automatyczne załączenie uziemienia ochronnego.

Akumulatory

Ze względu na znaczny postęp w technologiach magazynowania energii, lista współpracujących akumulatorów jest ciągle aktualizowana. We wrześniu 2016 do Sunny Island można podłączyć akumulatory które spełniają warunki techniczne, następujących producentów:

  • Akasol, Axitec, BMZ, BYD, Deutsche ACCUmotive (Mercedes-Benz), Hoppecke, IBC, Leclanché, LG Chem, Liacon, SAFT, Schletter, Sony, Tesvolt.

Aktualny wykaz producentów i typów akumulatorów jest dostępny na stronie internetowej SMA.

Aplikacja 3-fazowa - przykład 

SIaplik3 faz

W instalacji 3-fazowej należy zastosować 3 falowniki Sunny Island połączone w Master / Slave oraz przełącznik sieć / wyspa w wersji 3-fazowej.

Gwarancja

5 lat, zgodnie z warunkami gwarancji SMA.

 

Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.