Jesteś w archiwum - materiał archiwalny.

Aktualna oferta na falowniki pokazana jest pod linkami: falowniki On-Grid → / falowniki hybrydowe → / falowniki Off-Grid →... Solarix PIm

1-fazowy beztransformatorowy falownik akumulatorowy o mocy 0,9 kVA.

Praca w trybie Off-Grid. Współpracuje z akumulatorami 24V.
Możliwość równoległego połączenia do 4 falowników Solarix PI 550-24 w układzie master / slave, co zwiększa moc AC do 3,6kVA. Połączenie równoległe jest możliwe po zakupieniu PA Link1 który zapewnia komunikację z falownikami oraz kontrolerem ładowania akumulatorów Steca Tarom 4545 / 4545-48 i Tarom MPPT 6000-M.

  • Napięcie wyjściowe AC = 230V / 50Hz
  • Możliwość przeciążenia do 1kVA (przez 5 sekund)Komunikacja ze Steca PA Link1, Steca Tarom 4545 / 4545-48 i Tarom MPPT 6000-M

Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.

Cena brutto: 3.280,00 zł.

Dane techniczne 

Opis Wartość 
BAT Znamionowe napięcie baterii 24VDC
Zakres napięć baterii 21VDC - 32VDC
Ponowne załączenie (LVR) 25VDC
Poziom rozładowania 21VDC
AC Moc znamionowa ciągła PACnom 0,9kVA
Przeciążenie przez 30 minut 1,1VA
Przeciążenie przez 5 sekund 1,4kVA
Częstotliwość znamionowa
50Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe / zakres
230VAC / ±10%
Układ sieciowy 1-fazowy, 3-przewodowy
Separacja galwaniczna nie, falownik transformatorowy
INNE Chłodzenie konwekcja
Porty zewnętrzne
port komunikacyjne do Steca PA Link1, Steca Tarom 4545 / 4545-48 i Tarom MPPT 6000-M
Wyświetlacz diody LED
Zapotrzebowanie na moc - czuwanie / praca 0,5W / 6W
Stopień ochrony obudowy IP-20
Wymiary   212 x 395 x 130mm
Waga falownika 6,6kg
Długość przewodów akumulatory / AC 1,5m / 1,5m
Przekrój przewodów akumulatory / AC 16mm2 / 1,5mm2
Praca w temperaturze otoczenia 0 do +50ºC
Dopuszczalna wilgotność względna  <95% bez kondensacji
Sprawność 94,0%
 

Aplikacja

Solarix PI aplik

Falownik może pracować samodzielnie lub w połączeniu w układ master / slave do 4 falowników..

Gwarancja

5 lat od daty zakupu ale nie dłużej niż 5,5 roku od daty produkcji - zgodnie z warunkami gwarancji Steca na urządzenia Off-Grid.

Uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone, ponieważ sposób postępowania w przypadku wystąpienia wad ukrytych, usterek, awarii, został dokładnie opisany w warunkach gwarancji. Gwarantem jest producent, urządzenia posiadają numery seryjne i są rejestrowane w systemie producenta. Demontaż urządzenia bez zgody producenta zazwyczaj oznacza unieważnienie gwarancji (czytaj warunki gwarancji, najnowszą wersję można pobrać ze strony producenta).
Każdy transport jest ubezpieczony. W razie wystąpienia istotnych uszkodzeń powstałych w transporcie, zostanie wysłany nowy produkt. W przypadku uszkodzeń drobnych, niemających wpływu na obsługę i pracę sprzętu, może zostać obniżona cena. Dokładny opis postępowania przy odbiorze przesyłki dostarczamy e-mailem wraz z informacją o terminie dostawy.

 

Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.