CM-UFS1logo

Monitoruje publiczną sieć niskiego napięcia. W razie odchyłki od częstotliwości lub napięcia powyżej wartości granicznych odłącza od sieci falownik, turbinę wiatrową, elektrownię wodną lub inny generator.

Nadzoruje sieć 3-fazową (3 lub 4-przewodową) oraz 1-fazową. Zgodność z normą VDE V 0126-1-1/A1 VFR 2014. Montowany na szynie.

Producent: ABB

Cenae-mail. Upusty cenowe dla instalatorów.

Wartości progowe

Zabezpieczenie
Wartość maksymalna
Nadnapięciowe ≥115% Uznam
Podnapięciowe ≤80% Uznam
Nadczęstotliwościowe >50,6Hz (zgodnie z V VDE 0126-1-1/A1)
Podczęstotliwościowe <47,5Hz
Uśrednione wartości 10min nastawialne w zakresie 110-115% Uznam
 

Aplikacja

CM-UFS1aplik

Rodzaj sieci, 3 lub 4-przewodowa wybiera się przełącznikiem gwiazda / trójkąt.

W instalacji 1-fazowej wejścia L1, L2 i L3 należy zmostkować.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia 25ºC.

Zasilanie - z obwodów wejściowych
L1, L2, L3
L-N
Znamionowe napięcie zasilania Uznam = napięcie mierzone
3x400VAC 3x230VAC
Tolerancja napięć zasilania Uznam
-20%..20%
Zakres napięć zasilających
3x300-500VAC 3x180-280VAC
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Zakres częstotliwości 45-55Hz
Pobór prądu/mocy - typowo 23mA/16VA
Czas podtrzymania zasilania w razie awarii min. 20ms
Obwody wejściowe - monitorowane wartości  L1, L2, L3 L-N 
Zanik fazy tak
Przekroczenie zakresów napięć tak
Przekroczenie zakresów częstotliwości tak
10 minutowe uśrednione wartości tak
Zakres mierzonych napięć 3x320-460VAC 3x184-264,5VAC
Zakres mierzonych częstotliwości 45-55Hz
Maksymalne napięcie górne 115% Uznam, sztywne
Maksymalne napięcie dolne 80% Uznam, sztywne
Maksymalna częstotliwość górna 50,6Hz, sztywne
Maksymalna częstotliwość dolna 47,5Hz, sztywne
10 minutowe uśrednianie wartości 110-115% Uznam, programowalne
Histereza do wartości progowych - napięcie górne/dolne 5%, sztywne
Histereza do wartości progowych - częstotliwość górna/dolna 20mHz, sztywne
Znamionowa częstotliwość mierzonego sygnału 50Hz
Zakres częstotliwości mierzonego sygnału 45-55Hz
Maksymalny cykl pomiarowy 50ms
Maks. czas zadziałania - przekroczenie górnego napięcia <120ms
Maks. czas zadziałania - przekroczenie dolnego napięcia <100ms
Maks. czas zadziałania - wartość 10 minutowa bezzwłocznie
Dokładność przy znamionowym napięciu zasilania ΔU≤0,5%
Dokładność temperaturowa ΔU≤0,06%/ºC
Sposób pomiaru wartość skuteczna (RMS)
Czasy reakcji  
Opóźnienie uruchomienia tS1 po pierwszym włączeniu do sieci i po krótkim zakłóceniu 30s, sztywne
Restart tS2  30s, sztywne
Dokładność przy znamionowym napięciu zasilania  ΔU≤0,5%
Dokładność temperaturowa ΔU≤0,06%/ºC
Sygnalizacja stanów pracy  
Diody LED żółta - 1szt, czerwone - 2szt
Obwody wyjściowe 15-16/18, 25-26/28
Typ wyjścia przekaźnik 2-stanowy (SPDT)
Stan początkowy obwód zamknięty
Materiał styków stop AgNi, bez ołowiu
Znamionowe napięcie pracy UE (IEC/EN 60847-1) 250V
Minimalne napięcie przełączania/prąd przełączania 24V/10mA
Maksymalne napięcie przełączania/prąd przełączania zgodnie z charakterystykami (250V/4A)
Znamionowy prąd roboczy IE (IEC/EN 60847-5-1) 4AAC 230V rezyst, 3AAC 230V indukc, 4ADC 24V rezyst, 2ADC 24V indukc
Żywotność mechaniczna  30x106 cykli przełączenia
Żywotność elektryczna 0,1x106 cykli przełączenia
Maksymalna wartość bezpiecznika kontakt NC = 6A szybki, kontakt NO = 10A szybki
Dane ogólne  
Czas pracy 100%
Powtarzalność (niezmienność parametrów) <±0,5%
Wymiary 22,5x78x100mm
Waga 0,14kg
Montaż Szyna DIN (IEC/EN 60715)
Pozycja Dowolna
Minimalna odległość od innych urządzeń niewymagana
Stopień ochrony - obudowa/złącza IP50/IP20
Złącza  
Przekroje przewodów 2x0,75-2,5mm2 linka, 2x0,5-4mm2 drut
Odizolowanie 7mm
Docisk 0,6-0,8Nm
Warunki środowiska   
Zakres temperatur - praca / składowanie -25..60ºC / -40..85ºC
 

Wymiary

CM-UFS1wym


ZapytajZamow

 

Przedstawione tu opisy i dane techniczne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.