KonstrukcjeDociętą na wymiar i uzupełnioną o zaciski i śruby konstrukcję dostarczamy pod wskazany adres. Wszystko pasuje, całość należy tylko zmontować. Oferujemy konstrukcje aluminiowe i ocynkowane.


Konstrukcje nośne PV - fasadowe Liczba artykułów:  3

KonstrukcjeFasad


Wiaty samochodowe Liczba artykułów:  4

KonstrukcjeFasad


Dach skośny Liczba artykułów:  2

KonstrukcjeSkosny


Dach płaski Liczba artykułów:  4

KonstrukcjePlaski


Traker - naprowadzanie na słońce Liczba artykułów:  2

KonstrukcjeTraker


Trójkąty - dachowe, fasadowe Liczba artykułów:  10

Trojkaty


Profile aluminiowe Liczba artykułów:  22

ProfileAlu


Zaciski - oramowane moduły PV Liczba artykułów:  6

ZaciskiOramow


Zaciski - nieoramowane moduły PV Liczba artykułów:  12

ZaciskiNieoramow


Wkręty do drewna - TX Liczba artykułów:  22

WkretyDrewno Tx


Śruby - łeb z gniazdem imbusowym Liczba artykułów:  4

SrubaLebImbus


Śruby - łeb kwadratowy Liczba artykułów:  1

SrubaLebKwadrat


Śruby - łeb grzybkowy Liczba artykułów:  1

SrubaLebGrzybek


Nakrętki, podkładki Liczba artykułów:  16

NakretkiPodkladki


Akcesoria Liczba artykułów:  25

KonstrukcjeAkcesoria


Narzędzia Liczba artykułów:  5

KonstrukcjeNarzedzia