Na typowym dachu budynku 1-rodzinnego mieści się około 3kWp w modułach fotowoltaicznych. Prosument3kWm

Potrzebna powierzchnia dachu wynosi 20m2 - dla 11 sztuk modułów 270Wp o wymiarach 1,65mx0,99m.

Zyskujesz darmową energię elektryczną - przy prawidłowo dobranej mocy zainstalowanej.

Zapraszamy do współpracy projektantów i instalatorów.

Przykładowa aplikacja

Prosument3kW

A: ochronnik przepięciowy PV wymagany jeżeli odległość moduły - falownik >10m
B: ochronnik przepięciowy i zabezpieczenia nadmiarowe po stronie DC falownika - zawsze wymagane
C: falownik On-Grid, 1-fazowy lub 3-fazowy
D: główna tablica zabezpieczeniowa budynku z licznikiem energii pobranej i oddanej oraz licznikiem energii wytworzonej przez moduły PV. Jeżeli odległość do falownika >10m, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe
E: zabezpieczenie przepięciowe po stronie przyłącza nn - zawsze wymagane
 

Wersje

Elektrownia z mikrofalownikami

Polecamy to rozwiązanie. Wykazuje większą produktywność, jest bezpieczne (wyłącznik pożarowy jest zbędny, po wyłączeniu zasilania budynku napięcie na dachu = napięciu Voc modułu PV), niezawodne i skalowalne. Przykładowe rozwiązania podajemy przy okazji opisu mikrofalownika Enphase M215 w akapicie Aplikacja 1-fazowa oraz Enphase M250 Aplikacja 1-fazowa 3,5kW.

Elektrownia z optymalizatorami

Optymalizator montowany jest pod modułem fotowoltaicznym. W przypadku zacienienia lub niedopasowania modułów, optymalizator biernie poprawia parametry pracy łańcucha modułów PV. Po uzupełnieniu zestawu optymalizatorów o rejestrator Cloud Connect z przyciskiem p-poż - w sytuacji awaryjnej po naciśnięciu przycisku lub zaniku napięcia w sieci, napięcie na modułach PV zostaje wyzerowane. Oferta optymalizatorów »...

Elektrownia z falownikiem szeregowym

Dalsza część opisu dotyczy rozwiązania z falownikiem szeregowym.

Założenia

Dach - budynek z dachem spadzistym zwróconym w kierunku zbliżonym do południowego. Moduły można zainstalować po stronie wschodniej i zachodniej dachu. Będzie potrzebny wówczas falownik z dwoma niezależnymi punkatmi śledzenia mocy maksymalnej (MPPT) lub dwa falowniki.

Moduły fotowoltaiczne - na dachu montujemy konstrukcję pod moduły fotowoltaiczne oraz moduły. W przypadku dachu płaskiego należy dobrać odpowiednią konstrukcję.

Moduły muszą być tak rozmieszczone, aby nie były zacieniane przez np. komin lub drzewo rosnące w pobliżu budynku ani przez inne obiekty.

Moduły fotowoltaiczne do wyboru -> proszę kliknąć.

Budynek -  podłączony do sieci publicznej niskiego napięcia, napowietrznej lub kablowej.

Instalacja odgromowa - budynek powinien być wyposażony w instalację odgromową. Podczas burzy nawet przy wyładowaniu w odległości kilkuset metrów w naszej instalacji może zaindukować się przepięcie które może zniszczyć drogi sprzęt elektroniczny.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe -  jeżeli elektrownia jest finansowana z programu Prosument, wymagane jest zabezpieczenie przeciwpożarowe. W roli zabezpieczenia p-poż doskonale sprawdzi się również optymalizator Tigo.

Opis

Moduły fotowoltaiczne łączymy szeregowo i w razie potrzeby równolegle tak aby nie przekroczyć dopuszczalnego napięcia i prądu falownika zwłaszcza w temperaturach ujemnych.

Na przykład napięcie pracy modułu 270Wp wynosi 31,2V, napięcie bez obciążenia 38,2V w warunkach standardowych (temp. 25°C). Z 11 modułów połączonych szeregowo otrzymamy napięcie robocze 343,2V i napięcie bez obciążenia 420,2V. Gdy w godzinach południowych przy temperaturze na zewnątrz np. -30°C odłączymy falownik od sieci lub zakład energetyczny wyłączy awaryjnie sieć, na zaciskach DC falownika pojawi się napięcie bez obciążenia = 489,5V.

Prąd roboczy łańcucha modułów wynosi 8,7A. Moc zainstalowana modułów: 11szt x 270Wp = 2,97kWp.

Planując rozmieszczenie modułów PV należy przewidzieć minimalny odstęp od instalacji odgromowej wyliczony zgodnie  z normą EN 62305.

Znając napięcia, prąd i moc dobieramy odpowiedni falownik On-Grid 1-fazowy lub 3-fazowy.

Falowniki On-Grid monitorują sieć. W razie awaryjnego odłączenia sieci falownik "odstawi się" i będzie wyczekiwał na powrót napięcia. Aby budynek mógł być nadal zasilany konieczne jest zamontowanie falownika hybrydowego z baterią akumulatorów o pojemności dobranej do potrzeb lub dodatkowego falownika Off-Grid.

Gotowe skrzynki z zabezpieczeniami pokazano w zakładce Skrzynki

Część wytworzonej energii będzie sprzedawana do sieci a część będzie zużywana na miejscu, dlatego konieczny jest licznik energii wytworzonej. Falowniki z reguły posiadają wyjście do podłączenia licznika impulsowego. Dane o produkcji będą przekazywane do operatora.

Wielkość produkcji

W zależności od strefy nasłonecznienia z instalacji 3kWp otrzymamy od około 3000kWh do około 4000kWh energii elektrycznej w ciągu roku.

100% energii z OZE na własne potrzeby

Zgodnie z intencją ustawodawcy, zalecamy zablokowanie eksportu energii do sieci.

Blokowanie, po zamontowaniu w rozdzielni głównej licznika kontrolującego przepływy energii, można wykonać przez:

  • ograniczenie mocy falownika do poziomu równemu aktualnemu zużyciu przez odbiorniki domowe. Funkcja działa z falownikami szeregowymi które mają możliwość sterowania mocą wyjściową. Niektóre falowniki (np. Fronius), w zależności od wielkości mocy dostępnej w modułach PV potrafią załączyć dedykowane obciążenie.
  • płynne sterowanie mocą domowych odbiorników energii. Funkcja działa z falownikami szeregowymi i mikrofalownikami. Niezbędny będzie tutaj Solar-Log™, który poza sterowaniem domowymi urządzeniami jest również rejestratorem. Solar-Log™ wymaga zainstalowania w rozdzielni głównej inteligentnego licznika lub (przy większych mocach) przekładników prądowych, a po stronie odbiorników domowych mogą pracować: inteligentna grzałka działająca na różnych stopniach mocy, pompa ciepła, gniazda sterowane radiowo lub przez Ethernet, styczniki, pompy, wentylatory, itd. Dla każdego ze sterowanych urządzeń można zaprogramować indywidualny scenariusz - np. załączenie przy określonym poziomie mocy z PV lub o określonej porze, praca przez określony czas lub do określonego poziomu mocy PV. Więcej o Solar-Log™ »...

Przyłączenie do sieci

Obiekt istniejący - jeżeli moc naszej elektrowni nie jest większa od mocy na jaką zakład energetyczny wydał warunki techniczne przyłączenia na pobór energii a zgłaszający jest właścicielem instalacji, wysyłamy do energetyki zgłoszenie. Elektrownia musi być wykonana zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i musi posiadać licznik umożliwiający odczyt ilość energii wytworzonej. Zakład energetyczny zainstaluje bezpłatnie licznik energii pobranej i oddanej.

Obiekt nowy, bez przyłącza do sieci elektroenergetycznej lub istniejący ale moc elektrowni jest większa od mocy przyłączonej - należy wypełnić wniosek do właściwego zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Po otrzymaniu wtp możemy przystąpić do realizacji. Za przyłączenie mikroźródła zakład energetyczny nie pobiera opłat.

Wykonawcą mikroinstalacji może być elektryk z ważnymi uprawnieniami E lub certyfikowany instalator OZE.

Od osób nie prowadzących działalności gospodarczej nie jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii ani warunki techniczne przyłączenia. Prowadzący działalność muszą starać się o koncesję w URE.

O wszelką pomoc merytoryczną, pomoc przy wypełnieniu zgłoszenia, dostawę materiałów, wykonawstwo prosimy zwracać się przez formularz zapytania.

Jak to sfinansować

Czytaj Jak sfinansować OZE »...

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację powyższego.

Rozumiem