Jak to sfinansować – źródła finansowania OZE

Regionalne Programy Operacyjne

Dolnośląskie

..

Lubelskie

 • Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - dofinansowanie do 3mln zł do budowy źródeł energii odnawialnej dla jst i związków, do 2,5mln zł dla mikro, małych i średnich firm. Wnioski będą przyjmowane od 28.02.2017 do 31.05.2017. Budżet programu > 92mln zł. Więcej informacji >>..
 • Do 65% dotacji dla mikro i małych firm, do 55% dla średnich i do 45% dla pozostałych - jst i ich związki, na termomodernizację oraz OZE (wymagany audyt energetyczny). Maksymalna wartość projektu: MŚP - bez ograniczeń, jst - do 2mln €, budżet programu = 118mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 18.11.2016 do 31.01.2017. Więcej informacji »..

Lubuskie

Dla jst na głęboką modernizację energetyczną budynków w tym z wykorzystaniem OZE. Budżet programu - 2mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu w okolicach kwietnia 2017r. Więcej informacji ->..

Łódzkie

Do 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych na budowę lub modernizację elektrowni fotowoltaicznej (do 2MW), wodnej (do 5MW), wiatrowej (do 5MW), geotermalnej (do 2MWt), biomasowej (do 5MW), biogazowej (do 1MW), dla jst i związków, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych, Lasów Państwowych, lecznic. Wnioski będą przyjmowane od od 29.12.2017 do 19.01.2018. Więcej informacji ->.. 

Małopolskie

Od 45% do 80% dotacji dla mikro, małych i średnich firm, na OZE, poprawę efektywności energetycznej, budownictwo energooszczędne oraz pasywne i wysokosprawną kogenerację (wymagany audyt energetyczny). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 mln zł. Budżet programu ok. 79,9 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 31.05.2018 do 28.08.2018. Więcej informacji »..

Opolskie

Dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych dla państwowych jednostek budżetowych, oraz do 85% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych. Wsparcie mogą otrzymać: jst i ich związki, sektor finansów publicznych, jednostki naukowe, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa wykonujące usługi publiczne, kościoły i związki, na głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w tym na OZE. Budżet programu wynosi 4 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 14.03.2018 r. Więcej informacji ->...

Podkarpackie

Do 85% dotacji do kosztów kwalifikowanych na elektrownie fotowoltaiczne (do 2MW), wodne (do 5MW), wiatrowe (do 5MW), geotermalne (bez limitu mocy elektrycznej), biogazowe (do 1MW), biomasowe (do 5MW). Nabory będą prowadzone w trzech oddzielnych konkursach: 1. 70mln zł do podziału dla jst i ich związków, sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie, zakłady lecznicze; 2. 25mln zł do podziału dla gmin MOF oraz podmiotów z nimi związanych; 3. 120mln zł do podziału dla jst i ich związków które w partnerstwie z innymi podmiotami wykonają mikroinstalacje OZE na rzecz gospodarstw domowych. Nabór wniosków na konkursy 1 i 2 - do końca 05.2017, na konkurs 3 - do 2.03.2017r. Więcej informacji: konkurs 1 ->.., konkurs 2 ->.., konkurs 3 ->..

Podlaskie

 • Do 85% dofinansowania dla jst i ich związków, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, na budowę na budynkach mieszkalnych instalacji OZE wykorzystujących energię słońca. Budżet programu wynosi 1,22mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 29.12.2017 do 15.01.2018. Więcej informacji ->..

Na lata 2014 - 2020 przeznaczono 40mln € na energię odnawialną i 90mln € na efektywność energetyczną w tym na produkcję energii na własne potrzeby.

Pomorskie

Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych na inwestycje w źródła OZE, w tym na fotowoltaikę do 2MW, biomasę, biogaz, geotermię. Dofinansowanie mogą otrzymać jst, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, grupy producentów rolnych i przedsiębiorców, podmioty realizujące zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Budżet programu - ok. 121,8mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 31.01.2017r. Więcej informacji ->..

Śląskie

 • Do 95% dotacji na poprawę efektywności energetycznej budynków z wykorzystaniem OZE, dla jst, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS, uczelni, straży zawodowych i ochotniczych, lecznic, policji. Wnioski będą przyjmowane od 29.12.2017 do 29.06.2018r. Budżet programu wynosi >89mln zł. Więcej informacji ->..

Lista programów RPO WSL dostępna jest pod tym linkiem ->..

Świętokrzyskie

 • Do 95% dotacji na poprawę efektywności energetycznej budynków z wykorzystaniem OZE, dla jst, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS, uczelni, lecznic. Wnioski będą przyjmowane od 29.12.2017 do 30.03.2018r. Budżet programu wynosi >58mln zł. Więcej informacji ->..
 • Od 50tys. do 1,5mln zł. dofinansowania dla mikro, małych i średnich firm, na działania powodujące zmniejszenie zużycia energii, m.in. na instalacje OZE. Dofinansowanie nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm i 55% dla firm średnich. Wymagany jest audyt energetyczny. Budżet programu = 64mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 29.12.2017r. Więcej informacji ->..

Warmińsko-Mazurskie

 • Do 85% dotacji do kosztów kwalifikowanych na fotowoltaikę do 2 MW, energetykę wiatrową do 200 kW, biomasę do 5 MWe/MWt, biogaz do 1 MWe, geotermię do 2 MWt, elektrowni wodnych do 200 kW, oraz na budowę sieci nN i SN do przyłączenia OZE, dla przedsiębiorców, jst i ich związków, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów posiadających osobowość prawną. Budżet programu - ok. 153 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 28.09.2018 do 30.11.2018 r. Więcej informacji ->..
 • Do 85% dotacji do kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw na efektywność energetyczną w tym na OZE. Budżet programu - 28 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 29.06.2018 do 31.07.2018r. Więcej informacji ->..

Wielkopolskie

 • Do 80% dotacji do kosztów kwalifikowanych dla firm - w tym mikro, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, jst i ich związków, organizacji pozarządowych, szkół, spółek wodnych, kościołów i związków wyznaniowych, PPP - na budowę lub rozbudowę instalacji wytwarzających energię z OZE (również na własne potrzeby): fotowoltaika - do 2MW; wiatrowe - do 5MW; wodne - do 5MW; biomasa - do 5MWt; biogaz - do 1MW; geotermia - do 2MWt. Budżet programu - 90mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 30.06.2017 do 31.08.2017r. Więcej informacji ->..

Zachodniopomorskie

Do 85% dotacji do kosztów kwalifikowanych dla firm, jst, wspólnot mieszkaniowych, uczelni, kościołów, instytucji opiekuńczych, lecznic, organizacji pozarządowych, Lasów Państwowych na inwestycje w OZE. Minimalny wkład własny - 15%. Budżet programu - ok. 75,2mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 31.01.2017 do 28.02.2017. Więcej informacji ->..

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mój Prąd 5.0

Program zakończony 14.12.2023 z powodu wyczerpania środków.
Od 22.04.2023 rusza nowy nabór na dotacje do instalacji PV magazynów energii, magazynów ciepła, pomp ciepła, systemów zarządzania energią, kolektorów słonecznych. Zaliczane będą koszty poniesione od 1.02.2020. Dotacja do instalacji PV o mocy od 2 kW do 10 kW - do 6 tys zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych), do baterii akumulatorów - 16 tys zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych) do systemu zarządzania energią - 3 tys zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych). Budżet programu wynosi 955 mln zł, maksymalna kwota dofinansowania = 58 tys zł - co pozwoli wykonać 16,5 tys. instalacji. Dotacja przeznaczone są dla prosumentów rozliczających się w systemie net billing lub tych którzy rezygnują z net metering. Nie podlegają dofinansowaniu instalacje Off-Grid (wyspowe).
Instalacja może zostać skontrolowana w ciągu 5 lat. W tym czasie nie dopuszcza się żadnych modyfikacji systemu - jak rozbudowa, przebudowa, sprzedaż. Więcej informacji - pod tym linkiem...

Mój Prąd 4.0 v2

Od 15.12.2022 kwota dotacji na instalacje PV zostaje zwiększona do 6 tys. zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych) a na zakup magazynów energii - do 15 tys. zł. (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych). Jeżeli zgłoszenie dotyczy instalacji PV z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie odpowiednio 7 tys zł + 16 tys zł. Nabór wniosków został przedłużony do 31.03.2023. Więcej informacji - pod tym linkiem...

Mój Prąd 4.0

Do 5000 zł dotacji do zakupu instalacji PV i innych elementów + 7500 zł dotacji do zakupu baterii akumulatorów ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, dla osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby i rozliczających się w systemie net-billing oraz tych którzy przejdą na net-billing z net-metering. Budżet programu wynosi 350 mln zł co pozwoli wykonać 28 tys. instalacji. Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.Wnioski można składać tylko elektronicznie od 15.04.2022. Zaliczane będą koszty poniesione od 1.02.2020. Koszty kwalifikowane to: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.
Szczegółowe informacje - pod tym linkiem...

Mój Prąd 3.0

Do 3000 zł dotacji ale nie więcej niż 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW dla osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby. Budżet programu wynosi 534 mln zł co pozwoli wykonać 178 tys. instalacji. Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Dotacja nie jest opodatkowana. Wnioski można składać tylko elektronicznie od 1.07.2021. Zaliczane będą koszty poniesione od 1.02.2021 do 22.12.2021 na zakup modułów PV, falownika, konstrukcji wsporczej i robocizny. Nie będzie finansowany zakup baterii akumulatorów ani stacji ładowania pojazdów.

Szczegółowe informacje - pod tym linkiem...

Wniosek może złożyć właściciel instalacji lub np. instalator poprzez stronę www.mojprad.gov.pl lub gwd.nfosigw.gov.pl.

Klastry energii

 • Patrz następny akapit.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci

Do 85% dofinansowania w formie kredytu oprocentowanego na 0% ale nie więcej niż 15 mln € na projekt, z możliwością umorzenia od 5 do 50%. Dofinansowane będą elektrownie słoneczne >2MWe / 2MWt, wodne >5MWe, biogazowe >1MWe, biomasowe >5MWt / 5MWe, wiatrowe >5MWe. Budżet programu dla klastrów wynosi 50 mln zł, dla pozostałych 150 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 31.10.2018 r. Więcej informacji ->..

Region

Program Region będzie wdrażany od 2017 roku przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w miejsce programów Prosument, Kawka i Ryś. Koniec z dotacjami, beneficjenci mogą liczyć na preferencyjne pożyczki.

Elektrownię fotowoltaiczną można zrealizować bez uciążliwych formalności, tanio, etapami, w miarę posiadania wolnych środków. Polecamy zastosowanie mikrofalowników, które po ostatnich spadkach cen stały się atrakcyjną alternatywą dla falowników szeregowych -> czytaj dalej.

BOCIAN

Program BOCIAN - 570 mln zł. przeznaczono łącznie, w bieżącym naborze 150mln zł.  dla prowadzących działalność gospodarczą na pożyczki wspierające budowę, rozbudowę lub przebudowę rozproszonych źródeł energii. Na fotowoltaikę można uzyskać do 75% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki: od 2mln do 40 mln zł, oprocentowana nie mniej niż 2% rocznie - wówczas jest to pomoc publiczna, lub na warunkach rynkowych. Różnica między kredytem proekologicznym a zwykłym polega na przyznawalności: odpowiednio ok. 70% lub 30%. Wnioski można składać od 15 lutego 2016 do 20 maja 2016 o ile nie zabraknie gotówki.

GAZELA BIS

Pożyczki do 50mln zł dla miast na niskoemisyjny, zbiorowy transport miejski. Finansowany będzie zakup pojazdów elektrycznych, stacji ładowania. Oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M ale nie mniej niż 2% rocznie, do 100% kosztów kwalifikowanych.

LEMUR

Od 2013. Budżet programu wynosi 300mln zł, w tym 30mln przeznaczono na dotacje kosztów dokumentacji projektowej. Dotacja wynosi 30, 50 albo 70% w zależności od klasy energooszczędności budynku. Pożyczka do 1tys zł/m2 powierzchni użytkowej z możliwością częściowego umorzenia. Oferta dla JST, szkół, uczelni, placówek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Straży Pożarnych, kościołów i związków wyznaniowych.

LIVE - ostatnie rozdanie

Dofinansowanie nawet do 95% na projekty dotyczące środowiska i klimatu, dla podmiotów publicznych jak i prywatnych zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Budżet programu na lata 2014 - 2020 wynosi 3,46mld €. Wnioski będą przyjmowane od 28.04.2017 do: 14.09.2017 dla działań dotyczących przyrody i bioróżnorodności, 12.09.2017 - ochrona środowiska, 07.09.2017 - ochrona klimatu. Więcej informacji ->..

SOKÓŁ - edycja IV

Na "wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych". Wsparcie dla firm na wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz wykorzystanie energetyczne odpadów. Dotacje będą udzielane na fazę B+R, pożyczki na B+R i wdrożenia.

Budżet programu wynosi >2 mld zł. Wnioski należy składać do 3.12.2018 do 28.02.2019 r. Więcej informacji →.. 

SOWA - LED

Do 100% dofinansowania w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 10% ale nie więcej niż 1 mln zł., na modernizację oświetlenia zewnętrznego, oraz jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia równomierności oświetlenia (zgodnie z PN-EN 13201) - na dołożenie nowych punktów oświetleniowych, dla jst i ich spółek, będących dysponentami ulicznej infrastruktury oświetleniowej. Warunkiem jest zredukowanie zużycia energii o minimum 40% i uzyskanie oszczędności >150MWh/rok. Wartości te potwierdzi obowiązkowy audyt. Budżet programu wynosi 50mln zł. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 24.05.2018 do 31.10.2018 r. Więcej informacji ->..

SOWA

350mln zł dla gmin na dofinansowanie energooszczędnego oświetlenia ulic i układów sterowania. Założono że dzięki wsparciu nakłady na modernizację oświetlenia zwrócą się po 3 do 5 lat. Gminy mogą wydzierżawić od zakładów energetycznych infrastrukturę na co najmniej 5 lat i zmodernizować ją.

Efektywność energetyczna

 • Dla dużych firm - dofinansowanie z możliwością częściowego umorzenia, na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego. Budżet programu wynosi 300 mln. zł. Wnioski będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2017r. Więcej informacji ->..
 • Dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszarów o których mowa w Strategiach ZIT - minimalne dofinansowanie wynosi 3 mln zł, na: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i żyjących, zielonych ścian. Wnioski będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2017r. Więcej informacji ->..

Na budowę domu energooszczędnego

O 50tys lub 30tys zł zostanie umniejszony kredyt na budowę domu energooszczędnego (16tys lub 11tys dla mieszkania w budynku wielorodzinnym) jeżeli zużycie energii dla budynku nie przekroczy 15kWh/m2/rok lub 40kWh/m2/rok. Kredyty z dopłatą będą udzielane przez: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGG Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska oraz Deutsche Bank. Dopłaty będą realizowane w latach 2013 - 2018. Budżet - 300mln zł.

E-Kumulator

E-Kumulator - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu - pożyczki dla firm na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery. Wnioski będą przyjmowane od 20.02.2017 do 20.12.2017r. Pożyczki wynoszące od 1mln zł do 90 mln zł. (3-miesięczny WIBOR + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), będą mogły ulec częściowemu umorzeniu. Program na lata 2015 - 2023. Więcej o E-Kumulator ->..

PROSUMENT - program zakończony

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czyste powietrze - program ogólnokrajowy

Dotacje i pożyczki od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych (w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym), dla osób będących właścicielami budynków 1-rodzinnych lub posiadających zgodę na budowę budynku 1-rodzinnego, na poprawę efektywności energetycznej, w tym fotowoltaikę oraz inne źródła OZE. Budżet programu - 103 mld. zł. dla 3 milionów domów. Wnioski są przyjmowane od 19.09.2018. Od 2019 r. od przyznanej dotacji nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego. Więcej informacji →..

Gdańsk

 • Program Prosument ---

Katowice

 • Linia kredytowa - "Dom energetyczny" - zakończony.

Kielce

 • Pożyczki dla osób fizycznych, do 95% kosztów kwalifikowanych na fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Wymagany wkład własny = 6 tys zł. Oprocentowanie = 2,5%/rok. Możliwość umorzenia 25% wartości pożyczki. Budżet programu wynosi 6,2mln zł. Wnioski przyjmowane są od marca 2017 w trybie ciągłym. Więcej informacji ->...

Kraków

 • Program Prosument ---

Lublin

 • Program EKODOM - pożyczki z możliwością umorzenia do 25%, na fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Maksymalna moc dla fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej wynosi 10kW, dla instalacji hybrydowej 12kW. Maksymalny okres spłaty wynosi 10 lat. Wymagane 130% zabezpieczenie kredytu. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 oraz od 15 września do 31 października 2017. Więcej informacji ->...

Łódź

 • Dotacje do 40% kosztów kwalifikowanych, dla osób fizycznych na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na inwestycje w domowe źródła energii odnawialnej, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła. Dla fotowoltaiki koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 4,5tys. zł/kW a kwota dotacji max = 10tys zł. Budżet programu wynosi 3mln zł na rok 2017 i 2mln zł na 2018. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2017 oraz do 30 września 2018. Więcej informacji ->..

Olsztyn

 • Program EWA - Energia (budowa źródeł energii na własne potrzeby, samochody elektryczne, ładowarki pojazdów), Woda (mała retencja, budowa studni, oczyszczalni, wodociągi), Atmosfera (budowa lub modernizacja źródeł ciepła, termomodernizacja) - pożyczki udzielane osobom fizycznym z możliwością częściowego umorzenia (po spłacie 90%). Wymagany wkład własny w wysokości 10%, oprocentowanie pożyczki = 2%/rok, okres spłaty = 5 lat. Budżet programu: 20mln zł na lata 2017 - 2018. . Więcej o programie ->..
 • Program Prosument - zakończony.

Opole

 • Ograniczenie niskiej emisji - niskooprocentowane pożyczki z możliwością umorzenia do 20% w przypadku OZE, na fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła. Pożyczka może pokryć do 95% kosztów kwalifikowanych. Dla właścicieli i współwłaścicieli mieszkań lub budynków mieszkalnych. Nabór ciągły do 31.12.2020 lub do wyczerpania środków. Więcej informacji na stronie Funduszu ->.
 • Program Prosument Opolski - zakończony w lutym 2016 ze względu na wyczerpanie środków.

Poznań

 • OZE 2017 - pożyczki na OZE dla osób fizycznych, do 40kW w tym na fotowoltaikę. Spłata do 15 lat, oprocentowanie 1%, możliwość umorzenia 30% po spłacie 70%. Wnioski będą przyjmowane do końca 2017 roku lub do wyczerpania budżety wynoszącego 15 mln zł. Więcej informacji ->..

Rzeszów

 • Program Przyjazny dom - pożyczki do 15 tys. zł. dla osób fizycznych na inwestycje związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Wnioski będą przyjmowane od 2017 roku, program jest przewidziany do 2023r.
 • Program Prosument - zawieszony.

Szczecin

 • Niskoprocentowa pożyczka bez wkładu własnego z możliwością częściowego umorzenia, pokrywa 100% inwestycji, na domowe OZE, pompy ciepła, termomodernizacje, elektromobilność. Okres kredytowania - 15 lat, umorzenie - od 30% do 50%. Budżet programu = 10mln zł. Wnioski po uprzedniej rejestracji będą przyjmowane od 15.12.2017r.. Więcej informacji ->...
 • Program Prosument Zachodniopomorski - dotacje (budżet 2,91mln zł) i pożyczki (budżet 7,09mln zł) dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst i ich związków, na fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, biomasę, mikrogenerację. Wnioski  można składać do 15.05.2017. Więcej informacji ->...

Toruń

 • Linia kredytowa "Ekodom" - pożyczka dla osób fizycznych która może zostać umorzona w maksymalnie 30-tu procentach, na termomodernizację, instalację w swoim budynku źródła energii odnawialnej o mocy do 40kW - fotowoltaika, elektrownia wiatrowa. Pożyczka może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych. Środki zostaną wypłacone po zrealizowaniu inwestycji na podstawie przedłożonych faktur. Oprocentowanie pożyczki nie mniej niż 3% rocznie, okres spłaty - do 10 lat. Wnioski będą przyjmowane do 30.06.2017r. lub do wyczerpania środków.

Wrocław

 • Program Prosument ---

Warszawa

 • Program dotacji dla osób fizycznych - na fotowoltaikę dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 8 tys zł, na pompę ciepła dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 15 tys zł. Wnioski będą przyjmowane do 29.09.2017 lub do wyczerpania środków. Więcej informacji ->.
 • Kredyty z możliwością częściowego umorzenia na fotowoltaikę, małe turbiny wiatrowe do 200kW, elektrowni wiatrowych do 5MW, pompy ciepła, małe elektrownie wodne, biogazownie, dla jst i ich związków, osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wnioski będą przyjmowane do 29.09.2017 lub do wyczerpania środków. Więcej informacji ->..

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 • II konkurs IUSER - od 2mln do 30mln zł. (budżet programu = 150mln zł.) na innowacyjny projekt, między innymi w energetyce rozproszonej - sterowanie mikrosieciami, magazynowanie energii u użytkowników końcowych. Wnioski będą przyjmowane od 19.03 do 31.05.2018r.. Więcej informacji ->..
 • II konkurs - Innowacje w sektorze elektroenergetycznym - od 2mln do 40mln zł. (budżet programu = 120mln zł.) dla tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju, efektywność energetyki, innowacje proekologiczne czyli zwiększenie udziału energii z OZE i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Wnioski będą przyjmowane od 2.10 do 1.12.2017r. Więcej informacji ->..
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze ----
 • Konkurs polsko - singapurski ----
 • Wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki ----
 • EUREKA ----

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  - dotacje do 50%

Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Energopożyczka - dla małych i średnich firm i jst na energooszczędność. Maksymalna kwota: 300 tys zł, spłata do 72 miesięcy, oprocentowanie: 6% rocznie, wkład własny: min. 10%.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Z aktualnymi projektami DARR S.A. można zapoznać się pod tym linkiem. Nasza oferta dotycząca fotowoltaiki prezentowana jest w zakładce Oferta.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 • Wsparcie do 85% kosztów kwalifikowanych przy minimalnym projekcie o wartości 100 tys zł. i mocy >1MW, na wysokosprawną kogenerację i trigenerację w tym OZE, dla jest i ich związków, energetyki, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół i uczelni, Lasów Państwowych, kościołów i związków wyznaniowych, lecznic i przedsiębiorstw. Budżet programu wynosi 32,9 mln zł. Wnioski można składać do 23.03.2018. Więcej informacji >> >>.

Fundacja Rozwoju Śląska

 • Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm z województwa opolskiego, na podniesienie efektywności energetycznej, w tym z wykorzystaniem OZE. Kwota pożyczki do ok. 1,3 mln zł, spłata w okresie do 10 lat, możliwa karencja 12 miesięcy. Wymagany audyt energetyczny. Budżet programu: 16 mln. zł. Na stronie Fundacji można znaleźć więcej informacji >>.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

 • Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - dotacje na budowę źródeł energii odnawialnej, w tym produkujących energię elektryczną, ciepło na potrzeby lokalne w tym na mikrosieci, biopaliwa i biokomponenty. Dotacje przeznaczone dla jst i ich spółek, mikro, małych i średnich firm. Wnioski będą przyjmowane od 28.02.2017 do 31.05.2017r. Budżet programu >92mln zł. Więcej informacji ->..

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

 • Pożyczki do 1 mln zł. na max. 10 lat, oprocentowane od 0,28% - 0,56% / rok, dla mikro, małych i średnich firm na poprawę efektywności energetycznej, w tym na OZE. Nie jest wymagany wkład własny. Karencja do 6 miesięcy. Oprocentowanie jest uzależnione od osiągniętej poprawy efektywności energetycznej wynikającej z audytu, nie może być niższa od 25%. Budżet programu wynosi ok. 14,6 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 15.01.2018 - do wyczerpania środków. Więcej informacji ->..

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • -

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

 • Pożyczki do 15 mln zł. na max. 15 lat, oprocentowane od 0,25% / rok, dla przedsiębiorców oraz prosumentów, jst, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, na fotowoltaikę, elektrownie wodne, biomasę, biogaz, geotermię, kogenerację. Wnioski będą przyjmowane od marca 2019 (lub wcześniej). Budżet programu - 60 mln zł. Więcej informacji →..

Stowarzyszenie ROF (Rzeszowski Obszar Funkcjonalny)

 • 85% dofinansowania do 1-fazowych 3kW instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych dla mieszkańców gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn oraz Łańcuta i  Rzeszowa. Projekt zakłada wym\nonanie 2800 instalacji PV. Po 5 latach instalacje przejdą nieodpłatnie na własność wnioskodawców. Wnioski będą przyjmowane w odpowiednich Urzędach Gmin od 11.09 do 29.09.2017r. Więcej informacji ->..

Europejski Bank Inwestycyjny

 • Pożyczki do 50% wartości inwestycji na małe i średnie elektrownie fotowoltaiczne które wygrały aukcje. Umowy będą podpisywane przez EBI bezpośrednio z inwestorami. Budżet programu na lata 2018 - 2022 wynosi 450 mln zł. Więcej informacji ->..

Bank Ochrony Środowiska

EKOKredyt Prosument II

Kredyt + dotacja, łącznie nawet na 100% kosztów kwalifikowanych, dla osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na fotowoltaikę (do 40kWp), małe elektrownie wiatrowe (do 40kW), mikrogenerację (do 40kW), pompy ciepła (do 300kWt), biomasę (do 300kWt), kolektory słoneczne (do 300kWt). Okres kredytowania - do 15 lat. Oprocentowanie - 1% rocznie. Budżet programu = 40 mln zł. Wnioski przyjmuje BOŚ od 16.10.2017. Więcej informacji ->..

o/Katowice

Kredyt do 75% kosztów kwalifikowanych (max. 300 tys. zł.) + dotacja, łącznie do 90% kosztów kwalifikowanych, dla osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na ograniczenie niskiej emisji w tym na fotowoltaikę, kolektory słoneczne, kotły 5 klasy. Wnioski będą przyjmowane przez BOŚ od listopada 2017r. 

Oferta dla mikrofirm oraz osób fizycznych

 • Pożyczka hipoteczna - dla mikrofirm na działalność inwestycyjną, bieżącą, spłatę zaciągniętych kredytów. Finansowanie do 70% wartości inwestycji, na 20 lat.
 • Kredyt + dotacja z WFOŚiGW Lublin - dla osób fizycznych. Finansowanie do 100% wartości inwestycji, dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, na 5 lat. Oprocentowanie WIBOR3M + 3 p.p. prowizja banku 2%.
 • Kredyt z WFOŚiGW Olsztyn - dla mikroprzedsiębiorstw, osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, NGO, gmin. Finansowanie do 80% wartości inwestycji, na 5 lat. Oprocentowanie WIBOR3M + 2 p.p. prowizja banku 1%.
 • Kredyt z WFOŚiGW Opole - dla osób fizycznych, gospodarstw rolnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Finansowanie na podstawie rachunków i faktur do 90% wartości inwestycji w przypadku osób nieprowadzących działaności gospodarczej ale nie więcej niż 100tys zł. i do 200tys. zł dla pozostałych, na 8 lat. Oprocentowanie 0,5 s.r.w. nie mniej niż 3% lub 0,7 s.r.w. nie mniej niż 3%, prowizja banku 1,5% ale nie mniej niż 150zł.
 • Kredyt + dotacja z WFOŚiGW Poznań - dotacje do kapitału - dla osób fizycznych, dotacje do oprocentowania - dla wszystkich poza jst i osobami fizycznymi. gmin. Dotacja do 40%. Dotacja do oprocentowania - fundusz pokrywa marżę przez 5 lat. Oprocentowanie w przypadku dotacji - WIBOR3M + 2%, dla dopłat do oprocentowania - do 5 lat WIBOR 3M, >5 lat WIBOR 3M + 3%, prowizja banku 2%.
 • Kredyt z WFOŚiGW Rzeszów - dla przedsiębiorstw, osób fizycznych, gmin. Finansowanie do 90% wartości inwestycji, na 5 lat. Oprocentowanie 2%, prowizja banku 1,5%.
 • Kredyt z WFOŚiGW Toruń - dla mikroprzedsiębiorstw, osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, NGO, gmin. Finansowanie do 90% wartości inwestycji, na 8 lat. Oprocentowanie 1,22 s.r.w. prowizja banku 2%.
 • Kredyt z WFOŚiGW Wrocław - dla osób fizycznych. Finansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych, dotacja do 30%, na 10 lat. Oprocentowanie WIBOR3M + marża 1,5 .. 3,5% + prowizja banku 1,5%.
 • Kredyt z WFOŚiGW Zielona Góra - dla osób fizycznych w tym prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych, nadleśnictw. Finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, na 10 lat. Oprocentowanie - do 5 lat WIBOR3M, >5 lat WIBOR3M + 2% + prowizja banku 2%.

Eurobank

Pożyczka energooszczędna

Pożyczka na domowe inwestycje pozwalające zaoszczędzić energię. Kwota pożyczki wynosi od 5tys. zł do 120tys. zł, spłacana w max. 108 ratach. Po przedłożeniu w banku faktur potwierdzających wydatkowanie pożyczonej kwoty na cele związane z oszczędzaniem energii, pożyczkobiorca otrzyma zwrot kosztów do 1500zł (5% kwoty pożyczki + 10% ceny brutto wartości faktur).

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

PolREFF

Kredyty dla osób fizycznych na inwestycje przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii w mieszkaniach, domach i budynkach mieszkalnych - wykorzystanie energii słońca, wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja. Wnioski od listopada 2016 można składać w BZ WBK S.A. oraz od 2017 roku w Euro Bank S.A. po wykonaniu audytu energetycznego. Budżet programu - 200mln €. Więcej na temat PolREFF ->.

PolSEFF Leasing

Finansowanie kosztów związanych z obniżeniem zużycia energii w małych i średnich firmach, przez zastosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii. Formalności można załatwiać w Millenium Leasing. Budżet programu - 50mln €.

PolSEFF2

Finansowanie inwestycji przynoszących zmniejszenie zużycia energii w małych i średnich firmach, przez zastosowanie energooszczędnych technologii i źródeł energii odnawialnej - w formie dotacji, kredytów i pokrycia kosztów obowiązkowej pomocy technicznej przez konsultantów z Komisji Europejskiej. Po środki można zwracać się do BNP Paribas Polska S.A., BOŚ S.A., IDEA Bank S.A. lub BPS S.A. Budżet programu - 200mln € z EBOiR na kredyty + 14,2mln € z NFOŚiGW na dotacje. Dotacja będzie wypłacona po wykonaniu inwestycji i wykazaniu że osiągnięto założony cel ekologiczny. Więcej o PolSEFF2 ->.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Pomorskie - rozdzielono 196mln zł na dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej w kościołach, fundacjach i obiektach samorządowych. Kolejne środki będą rozdzielane w perspektywie 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych na instalacje OZE do 40kW na terenach wiejskich z wyłączeniem miejscowości >5tys. mieszkańców. O środki występuje gmina do samorządu województwa w okresie 13..24 kwietnia 2015. Maksymalna kwota dla gminy: 200tys. €. Budżet programu: 22,75 mln €. Urządzenia mikroinstalacji zakupione przez gminę będą instalowane na budynkach przez nią zarządzanych oraz mogą być przekazane osobom fizycznym.

  • Podlaskie - od 04 do 28 maja 2015 gminy mogą składać w Urzędzie Marszałkowskim wnioski na mikroinstalacje. Dofinansowanie wyniesie do 90% kosztów w formule de minimis. Wsparcie otrzyma kilka wniosków. Kolejne środki na ten cel przewidziano w RPO na lata 2014-2020.
 • Do 0,5mln € do końca 2015r. dostaną gminy z przeznaczeniem dla spółdzielni energetycznych na budowę inteligentnych sieci wykorzystujących OZE. Warunek: minimum 50% energii musi być wytwarzane i zużywane przez osoby fizyczne. Dofinansowanie wyniesie do 90% kosztów inwestycji.

  Budżet programu - 17,25mln €, ze Wspólnej Polityki Rolnej. Nabór wniosków przez samorządy wojewódzkie.

Rewitalizacja

25mld zł na lata 2014 - 2020, na ożywienie obszarów zdegradowanych pod względem infrastrukturalnym, środowiskowym i społecznym. Efektem działań ma być "znacząca poprawa jakości życia" osób zamieszkujących tereny zdegradowane. Interesariuszem procesów rewitalizacyjnych będzie każdy podmiot zainteresowany przebiegiem rewitalizacji, czyli: mieszkańcy i władze gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

Fundusz Norweski

Trzecia edycja Funduszy Norweskich i EOG. Dotacja dla Polski wynosi >809 mln €, z tego na działania prośrodowiskowe 140 mln €. Nabory wniosków rozpoczną się w drugiej połowie 2018 r.

 • --

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 • CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - dotacja - jako pomoc de minimis, do 100tys. zł i do 70% kosztów kwalifikowanych, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację zadań związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych (np. budowa prysznica dla pracowników zasilanego energią odnawialną). Dotyczy województw: łódzkie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Wnioski można składać od 11 stycznia - 08 lutego 2016. Więcej o konkursie na stronie PARP.

Gminy

Kleszczów

Dotacje. Do podziału 0,5 mln zł. Dopłaty do 70% wartości nakładów ale nie więcej niż 7,2 tys. zł na kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne lub do 18 tys zł na inne urządzenia (pompy ciepła, rekuperatory, turbiny wiatrowe). Dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i firm działających na terenie gminy.

Nowy Tomyśl

Aktualne informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, tel. 61 65 06 371 lub 61 65 06 372 w godzinach: poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1530.

 • Patrz zakładka - Regionalne Programy Operacyjne.

Przydatne linki: funduszeeuropejskie.gov.pl; wrpo.wielkopolskie.pl.

 • Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw lub/i podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw na poprawę efektywności energetycznej. Wnioski będą przyjmowane w marcu 2017. Więcej informacji ->..
 • Dotacje do 65% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw; 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw na podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych. Wnioski będą przyjmowane w II kwartale 2017. Więcej informacji ->..

Warszawa

Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych (budżet programu wynosi 2,5mln zł.) na fotowoltaikę, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Dotacja nie może przekroczyć 15tys zł. dla PV i 40tys zł. na pompę ciepła. Wnioski przyjmuje Urząd m.st. Warszawy do końca marca 2017r.

Wodzisław Śląski

100% dotacji (grant) ale nie więcej niż 6000 zł netto / kWp (VAT płaci wnioskodawca), dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na której zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Grant otrzyma 100 osób które zgłoszą się jako pierwsze. Wnioski będą przyjmowane od 22.01.2018 do 20.02.2018. Więcej informacji ->..

Wrocław

Program KAWKA - dotacje dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania, polegającą na trwałej likwidacji węglowych źródeł ciepła i montaż źródeł OZE, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, termomodernizację, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budżet programu - 5 mln zł. Wnioski można składać do 27.04.2018. Więcej informacji ->..

Zakopane

Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych na fotowoltaikę, pompy ciepła, kolektory na ciepłą wodę dla właścicieli domów jedno i wielorodzinnych w gminie Zakopane, również gdy w budynkach prowadzona jest działalność gospodarcza. Wnioski będą przyjmowane do 31.08.2017r. Więcej informacji ->..

Inicjatywa JEREMIE

 • JEREMIE >> - niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich firm bez historii kredytowej.

Państwowe Spółki Energetyczne

ENEA S.A.

 • --

ENERGA S.A.

 • --

Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • Program stażowy "Energia dla przyszłości" - zakwalifikowane osoby będą miały możliwość odbycia stażu w PGE, PGNiG lub w Orlenie. Wnioski będą przyjmowane do 24.05.2017r. Więcej Informacji ->..

Tauron Dystrybucja S.A.

 • --