Projekt DESERTEC - Unia Energetyczna

Słońce w ciągu półtorej godziny dostarcza ziemi taką ilość energii jaką ludzkość zużywa pod każdą postacią przez rok.

Koncepcja

Koncepcja DESERTEC została zapoczątkowana przez polityków, naukowców i ekonomistów z terenu basenu Morza Śródziemnego w 2009 roku.

Projekt zakładał że energia odnawialna powinna być wytwarzana w tych miejscach w których występuje w największej obfitości. Miejsca te należy połączyć liniami wysokiego napięcia prądu stałego HVDC i przesyłać energię przy minimalnych stratach wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna.

W ciągu sześciu godzin na pustyniach można uzyskać więcej energii ze słońca niż ludzkość zużywa w ciągu roku. Dzięki magazynowaniu ciepła pustynie mogą dostarczać energię nieprzerwanie w dzień i w nocy. Wykorzystywane są istniejące i sprawdzone technologie.

DESERTEC łączy ochronę klimatu i bezpieczeństwo energetyczne.

Biała księga

Badania wykonane przez Greenpeace i EREC pokazują że do roku 2050, z pasa okołozwrotnikowego można uzyskać pokrycie 20% światowego zapotrzebowania na energię i tym samym zredukować o 2°C przyrost globalnego ocieplenia.

Dzięki połączeniu działań zwiększających oszczędność energii, decentralizacji źródeł wytwarzania energii i międzynarodowym sieciom przesyłowym, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla dla energii elektrycznej, ciepła i transportu o więcej niż 80% - do roku 2050.

Jeśli uzyskamy postęp w realizacji projektów odnawialnych źródeł energii, możemy zaoszczędzić prawie 5.000 mld € kosztów paliwa do 2030r co przekracza koszt wymiany źródeł energii i stworzy 12 mln miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej.

Mapa

DESERTEC Map pl d

Na mapie pokazano szkic infrastruktury zapewniającej stabilne dostawy energii do Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (EU-MENA). Linia przerywana - realizacje w drugiej kolejności.

Czerwone kwadraty przedstawiają całkowitą powierzchnię kolektorów słonecznych (cieplna energia słońca - CSP) potrzebną do zapewnienia dostaw energii elektrycznej:

  • dla świata - 18,000 TWh, 300x300 km2
  • dla Europy - UE 3.200 TWh, 125x125 km2
  • dla Niemiec lub MENA - Bliski Wschód i Afryka Północna, około 600 TWh/rok, 55x55 km2
  • kwadrat oznaczony "TRANS-CSP Mix EUMENA 2050" wskazuje powierzchnie potrzebne dla kolektorów słonecznych do realizacji projektu DESERTEC w UE-MENA (zgodnie ze scenariuszem TRANS-CSP opracowanym przez niemiecki Aerospace Center DLR).

Według Aerospace Center DLR mogą być zaspokojone potrzeby w zakresie odsalania wody morskiej i około 2/3 wzrostu zużycia energii elektrycznej w regionie MENA, oraz około 17% europejskiego zużycia energii elektrycznej w 2050 roku (2940 TWh, 120x120 km2 w całości).

Technologie

Najważniejsze technologie dla wykorzystania potencjału energii słonecznej na świecie w obszarach pustynnych są już z powodzeniem stosowane od wielu lat. Siłownie wiatrowe i fotowoltaika są powszechnie znane. Skoncentrowana energia słoneczna-cieplna (CSP) i linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) mają szczególne znaczenie w ramach koncepcji DESERTEC:

Skoncentrowana energia słoneczna - cieplna (CSP)

CSP działa w następujący sposób:

Promienie słońca zostają skupione za pomocą luster i podgrzewają wodę. Wytwarzana jest para która napędza turbinę, produkowana jest energia elektryczna. Instalacja CSP może dostarczać energię na żądanie - nawet w nocy. Wynika to z faktu, że nawet duże ilości energii cieplnej mogą być łatwo zmagazynowane z niskimi stratami.

 Foto1

 

W ten sposób instalacje CSP mogą niezawodnie wytwarzać duże ilości energii, a jeśli są one częścią sieci pracując w powiązaniu z innymi źródłami energii odnawialnej, mogą kompensować wahania mocy otrzymywanej z siłowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Foto2
Foto3

 

Czyli przyczyniają się do stabilizacji sieci energetycznej.

Woda morska może być wykorzystywana do chłodzenia obiegu parowego instalacji CSP. Dzięki temu równocześnie może być wytwarzana woda pitna. W miejscach pustynnych z dala od wybrzeży ze względu na brak wody można stosować chłodzenie powietrzem. Pozwoli to na wykorzystanie najlepiej nasłonecznionych lokalizacji, niezależnie od źródeł wody.

Foto4

 

Masowa produkcja, rozwój technologiczny i rosnąca konkurencja przyczynią się do dalszej redukcji kosztów. Jeśli przywódcy polityczni podejmą szybko zdecydowane działania, czysta energia z pustyń będzie konkurencyjna do paliw kopalnych w czasie poniżej 10 lat.

Linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)

Linie przesyłowe HVDC umożliwiają transport czystej energii z pustyń na duże odległości do odbiorców na całym świecie. Straty przesyłowe są dość niskie i wynoszą około 3% na 1000 km. Koszty przesyłu energii elektrycznej na poziomie 1-2 centów za kWh są więcej niż zrekompensowane dzięki znacznie wyższej wydajności elektrowni słonecznych znajdujących się na pustyni przez dłuższe i bardziej intensywne nasłonecznienie.

Długodystansowe linie przesyłowe HVDC mogą być układane pod ziemią w przeciwieństwie do konwencjonalnych linii prądu zmiennego, co zwiększa ich akceptację przez społeczeństwo.

źródło: desertec.org

Więcej - w zakładce Aktualności